Med basis i vår kjernekompetanse på jord- og plantekultur har Norsk Landbruksrådgivning Østafjells (NLRØ) bygd opp et bredt tilbud i tilstøtende fagområder. NLRØ er en forening som er medlemsstyrt. Styret velges av og blant medlemmene. Primærområde for NLRØ er Buskerud, Telemark, Asker og Bærum.

Tilbudet strekker seg fra økonomi og ledelse til maskin- og byggteknikk, og vi har selvsagt HMS-rådgivning som en del av vårt tjenestetilbud.

Medlemmer får tilgang til rådgiving, kurs, markdager, fagmøter, fagstoff, fagtidsskrifter og ukentlige meldinger. Alle medlemmer må tegne grunnkontingent, og betale en arealavhengig kontingent. I tillegg har vi frivillig produksjonskontingenter.

For å få fullt utbytte av medlemskapet i NLRØ anbefaler vi å tegne minst en produksjonskontingent. Produksjonskontingent gir blant annet tilgang til gratis telefonrådgiving. I vekstsesongen kommer hyppige meldinger med råd og varsel. Det arrangeres markvandringer og noen fagmøter som er eksklusive og gratis for medlemmer med produksjonskontingent.

.

NLRØ tilbyr følgende produksjonskontingenter:

• grovfôr

• korn

• frukt

.

I samarbeid med andre enheter tilbyr vi: bær, engfrø, potet og grønnsaker. NLRØ har egen kontingent for økologisk rådgivning, samt egen HMS-kontingent som dekker behovet for HMS tjenester inkludert bedriftshelsetjeneste.

Flere tilbud om hva vil kan hjelpe med kan du finne under tjenester, kurs og arrangementer finner du i kalenderen. Priser på medlemskap og våre tjenester finner du under bestill og priser eller ved å kontakte oss.

Les mer i vår rådgiverkatalog her

Hva er fordelene?

Leaf

Driv mer lønnsomt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Farm

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar

Driv mer bærekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats