EHB8956 JPG

Hans Jørgen Bjerva

Systemansvarlig og Rådgiver presisjonsjordbruk
NLR Østafjells
Ulefoss
Maskinteknikk og presisjonslandbruk