Lokale

Gjer grep i jordarbeidinga

Kva skal til for å gjere våronna endå betre, raskare og rimelegare? Jan Erik Lisjorde er ein flink bonde og produserer eit rimeleg fôr.

Les mer ›

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet!

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Les mer ›

Jordøkosystemet brilijerer

På Rodale Institute i USA har de vist at matjordlaget kan bygges opp i løpet av tiår, når jordhelse står i fokus.

Les mer ›

Prognoshøstinga 2017 i Buskerud og Telemark

Prognosehøstinga for 2017 starta 22.mai i de tidligste områda i fylka våre og ble avslutta 31. juli på Golsfjellet i Hallingdal 950 m.o.h.

Les mer ›

Renhold av maskiner

Samarbeid om maskiner har et betydelig økonomisk potensiale i gras- og kornproduksjonen. I mange tilfeller bruker vi de ulike maskinene kun noen timer hvert år.

Les mer ›

Val av slåttetidspunkt

Driftsoppleggog produksjon på garden er avgjerande for val av slåttetidspunkt. Under finn du viktige stikkord. Vêret er det derimot lite å gjere med.

Les mer ›

Korn + gras + kløver = Mold

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

LINEVAL I GRASHAUSTINGA

Mange er opptekne av at grovfôret må produserast billigast mogeleg. Men kva er beste tilpassinga på eigen gard? Kva faktorar betyr mest for eit rimeleg fôr?

Les mer ›

Nedising og isbrann

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Les mer ›

Vurder sjansene for vinterskade i år

Så langt har vi hatt en vinter med lite snø og ustabile temperaturer som har ført til mye is,-selv i hellende terreng. Vi har fått spørsmål om hvordan dette påvirker overvintringa av enga.

Les mer ›

Nematoder i kornproduksjonen - et økende problem?

Nematode angrep ser ut til å bre om seg. Vi har veldig mange ulike nematoder – både nyttige og skadegjørere.

Les mer ›

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Rapport forsøk med høstrug-raigras til høstbeite-vårbeite

Gras er det vanligste beitet til både storfè og sau. Men veksten til gras er voldsom på vår- forsommer, men sterkt avtagende utover høsten.

Les mer ›

Svart kull kan gi lyse utsikter

Du kjenner det fra kulegrillen i sommer. Kullet har en rekke interessante egenskaper og enkelte forskere hevder at det kan være landbrukets løsning på klimakrisen.

Les mer ›

Finn ein rikdom i Øvre- Ål?

Landbruket er sett under eit stadig større press for å produsere meir og billegare mat frå kvar eining, samtidig som kvaliteten skal vere på topp.

Les mer ›

Lokale storofser

Nærmest tropisk regnvær der det bøtter ned 20, 30, 40 mm nedbør i løpet av kort tid, gir plutselige og store flommer. De siste årene har vi hatt slike hendelser hvert år i sommermånedene.

Les mer ›

Møkkaentusiast skaper nyvinninger

Knut Vasdal i Skien har utviklet et gjødselforedlingsanlegg. Anlegget gjør stinkende blautgjødsel om til metan, flytende nitrat- og kaliumgjødsel, fosforpellets og førsteklasses kompost.

Les mer ›

Karbonfangeren i Sauherad

Hellek Berge og familien driver gård på Gvarv i Telemark. Han er én av seks bønder som deltar i prosjektet «Jordkarbon».

Les mer ›

Mange utfordringar med meir beiting…

Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet i Noreg, der knapt fire prosent av arealet er dyrka, og hovuddelen er skog og vidde.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 Neste side