Bladfaks i langvarig eng

28.02.2014 (Oppdatert: 14.11.2018) Hege Sundet

Har du har arealer der du ønsker varig eng, og jord som egner seg bør du vurdere bladfaks, Bromopsis inermis. Der bladfaksen trives er det ikke uvanlig med over ti år gamle produktive enger. Gode avlinger på bladfaks trenger ikke være noe mindre enn timotei blandingsenger, i allefall over år.

Bladfaks er en grasart som har sin styrke i et kraftig rotsystem som gjør arten tørkesterk og varig når den først har etablert seg. For den som har jord som er brattlent eller sandprega jord
kan dette være en veldig aktuell art. Bladfaks-eng kan, når forholdene ligger tilrette, gi gode avlinger etter10-20 år.

Langsom
Bladfaks bruker tid på å etablere seg. Etter såing vokser den langsomt. Først etter at utløperne med nye bladskudd har bredd seg ut etter et til to år får den godt fotfeste. Det kan derfor være
fornuftig å så Bladfaks sammen med timotei, rødkløver eller luserne. Da vil du kunne få gode avlinger også de første to til tre åra. I tillegg vil enfrøblanding med flere arter hindre en del ugras i å etablere seg. Engrapp kan i den sammenheng også være en god art å ha med. Engrappen krever også tidlig høsting, for å få god kvalitet. Når kløver og timotei går ut, vil Bladfaksen
etterhvert dominere og kunne gi gode avlinger over mange år. 

To slåtter

Bladfaks er først og fremst egnet til ensilering. Enga bør høstes tidlig for å oppnå fôr med høy
energikonsentrasjon. Bladfaks skyter rundt en uke tidligere enn Timotei. Bladfakseng bør ikke vårbeites.
Bladfaks er høyvokst strågras som egner seg til høy eller to siloslåtter per år. Vedhyppigere slått eller avbeiting rekker den ikke å innlagre de nødvendige reserver iunderjordiske organer og blir dermed lite varig. Hvis den ensileres på riktigstadium, gir
bladfaks et smakelig og sukkerrikt fôr.

 

Armerende røtter

Bladfaksen har et imponerende rotsystem som kan gå ned til to meters dybde. Her er en plante som vet å holde godt på jorda. Bladfaks vil konkurrere godt med kveke når den først har fått fotfeste. Det kan derfor være en god ide å så bladfaks i kantsoner der kveka kan komme inn og etablere seg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.