Lokale

Rapport forsøk med høstrug-raigras til høstbeite-vårbeite

Gras er det vanligste beitet til både storfè og sau. Men veksten til gras er voldsom på vår- forsommer, men sterkt avtagende utover høsten.

Les mer ›

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Les mer ›

Ugraskamp i beite

På beiteareal som berre blir nytta til kulturbeite og ikkje til slått, er det krevjande å halde høg kvalitet på beitet over tid. Medveten beiting og førebyggjande ugraskamp er dei beste tiltaka.

Les mer ›

Hvor mye kløver har du i enga?

Kløvermengda i enga har innvirkning på avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov.

Les mer ›

Bladfaks i langvarig eng

Har du har arealer der du ønsker varig eng, og jord som egner seg bør du vurdere bladfaks, Bromopsis inermis. Der bladfaksen trives er det ikke uvanlig med over ti år gamle produktive enger.

Les mer ›

Engrapp, en viktig og varig grasart

Engrapp er en flerårig tuedannende art i grasfamilien. Arten er et bladgras som trives best på dyp, løs og moldrik jord. På sandholdige jordarter er den tørkesvak.

Les mer ›

Luserne- en lovende belgvekst

Luserne er en fôrvekst med stort avlingspotensial. Arten er mest dyrket på Sør-Østlandet, men de sterkeste sortene kan greie seg også i fjell- og dalbygdene og nordover i hvert fall til Helgeland.

Les mer ›

Utfordringar i luserneforsøket til Bioforsk

TÅLAR LUSERNE KORT VEKSTSESONG? Kan ein finne eit meir varig nitrogenfikserande alternativ til kløver også i område med kort vekstsesong?

Les mer ›

Frøkatalogen fra Strand 2013

Strand har kommet med ny katalog med jordbruksfrø for 2013.

Les mer ›