Lokale

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet!

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Les mer ›

Prognosehøsting 2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Les mer ›

Rapport fra miniprosjekt: Brysom talle kan bli fin kompost på kort tid!

I mini- prosjektet «Fra talle til kompost», hadde vi i sommer/høst fokus på arbeidsforbruk og forandringer i talle/kompostmaterialet ved å nytte utstyr som alt finnes på gården, til bearbeiding av tallen. Prosjektet, som omfatta to gardsbruk, ga følgende konklusjon: Med noe innsats ble tallen omdanna til homogen og brukervennlig kompost.

Les mer ›

Prognosehaustinga for 2015

Resultata frå siste uttaka blir lagt ut etter kvart som dei kjem.

Les mer ›

Fullgjødsel eller NPK?

Bør en velge fullgjødsel eller NPK-gjødsel? Spørsmålet dukker stadig opp.

Les mer ›

Møkk på rett jorde gjer gjødsla mykje meir verdt

Må du spreie husdyrgjødsel seint på hausten er det viktig å nytte den best mogeleg. Faktisk kan verdien på den haustspreidde møkka variere med over 30%, avhengig av kva jorde du vel å spreie den på.

Les mer ›

Ulike tanker rundt gjødsling av eng

Når vi er ute i området til NLRØ, registerer vi litt ulike scenario i forhold til gjødsling.

Les mer ›

Viktig å gjødsle høstbeiter til lam som skal vokse!

Lam som skal vokse skal ha gjødsla høstbeite! Nitrogen bygger opp protein i graset som igjen bygger kjøtt på dyret som igjen gir mer penger i lommeboka. Og det er vel det vi er ute etter!?

Les mer ›

Vårkalking i eng – Agri halvbrent er den rimeligste

Fortsatt er det er klart rimeligst å bestille kalk fra bil, om en får det til.

Les mer ›

Gjødslingstips til våronna

Ved siden av antall slåtter, avbeitinger og høstetidspunkt er gjødslingsstrategien den viktigste metoden du som grovfôrdyrker har for å styre grasproduksjonen din.

Les mer ›

Ny rapport viser god økonomi i kalking

Dersom ein kuttar ut gjødsling, kjem effekten på plantevekst og –uvikling momentant. Manglande kalking ved dyrking av t.d.

Les mer ›

Stell talla di og øk jordfruktbarheten

Du synes kanskje at talla bare er plunder og heft. Med litt innsats får du et godt produkt å gjødsle med og bygger opp jorda i et lenger perspektiv.

Les mer ›