Lokale

Prognosehøsting 2016

31.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,-også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet. Også veke 29,- 18.7.,- er det berre tatt ut to prøver,- frå Botten på Golsfjellet, 950 m.o.h.

Les mer ›

Eit godt ensileringsresultat krev kunnskap

03.06.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tid for ein ny sesong for innhausting av grovfôr. Topp fôrkvalitet er avhengig av mange ledd i innhaustinga. Her har vi sett nærare på sjølve ensileringa av grovfôret.

Les mer ›

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten

19.06.2015 (Oppdatert: 14.11.2018)

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Les mer ›

Prognosehaustinga for 2015

02.06.2015 (Oppdatert: 14.11.2018)

Resultata frå siste uttaka blir lagt ut etter kvart som dei kjem.

Les mer ›

Bønder bør sjonglere med ballane

18.02.2015 (Oppdatert: 14.11.2018)

Bøndene bør sjonglere med rundballane for å få betre og meir jamt fôr, seier forskarane ved Bioforsk.

Les mer ›

Prognosehausting, oppdatert 17. juli med resultat frå 14. juli

30.05.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tatt ut to grasprøver i Numedal og to i Hallingdal samt ein frå Tessungdalen i Tinn i Telemark 30. juni, Resultata frå Hallingdal og Tessungdalen er no klare.

Les mer ›

Seint beite i fjellet

07.05.2014 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det ligger fortsatt store snømengder i fjellet . Dette kan gi seinere beiteslipp og mer behov for vårbeite heime.

Les mer ›

Hvordan påvirke proteininnholdet i enga?

19.11.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike produksjoner har ulikt behov for protein i grovfôret, men felles ønske er å oppnå en maksimal avling.

Les mer ›

Skifte av grovfôrtyper til hest

06.09.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Hestebeitene taper seg nå utover seinsommeren og høsten og det fører til at en må gå over til annet grovfôr.

Les mer ›

Prognosehausting frå 14.-15. juli

16.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er tatt ut to prøver frå Golsfjellet i Hallingdal denne veka;- 900 m.o.h., den eine frå tre-års gamal eng og den andre frå villeng. I tillegg er det tatt prøve av ei eng i Skoger i Drammen før 2.

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 8. juli

08.07.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Timoteien hos Jonny Dokken på Kamben, Golsfjellet, 900 moh. var måndag 8. juli i begynnande skyting, men enga var i ujamn utvikling. Foto: Dagfinn Ystad, NLRØ

Les mer ›

Resultat frå prognosehaustinga 24. juni.

26.06.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Her kommer resultata fra prognosehøstinga 24. juni. Det er tatt ut prøver i midtre og øvre deler av Buskerud og Telemark og vi beveger oss oppover i fjellbygdene.

Les mer ›

Overgangsfôringa frå vinterfôr til beite kan vere kritisk

28.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Alle overgangar i fôringa kan vere kritiske for drøvtyggarar, både storfe og småfe, særleg når dei står i høg produksjon.

Les mer ›

Forebygg forfangenhet hos hest nå på våren

07.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Forfangenhet hos hest kan forårsakes av flere ting, - som for mye korn (forspisning) i fôringa, fedme, brå overgang mellom fôrtyper, infeksjoner/ medisin/problemer med følling og også problematisk overgang til beite nå på våren. Det er sistnevnte årsak som her belyses. Gjøres hva som gjøres kan…..

Les mer ›

Vårbeite til sau - mer skiftebeiting

03.05.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Valg av beitesystem er viktig i kampen mot snyltere i saueflokken.

Les mer ›

Vitamin- og mineralmangel i fôret kan gi store konsekvenser!

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er ikke alltid mineral- og vitaminbehovet er dekt i husdyrproduksjonen, sjøl om både grovfôr og kraftfôr står på menyen.

Les mer ›

Hvordan gjødsle grovfôr til hest?

13.02.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Generelt kan vi si at det ikke er så store forskjeller på gjødsling av gras enten det skal gå til hest eller andre dyr. Gjødsel, og da først og fremst nitrogengjødsel (N) må til for å gi god avling.

Les mer ›

Problem med anarobe sporer i mjølka?

09.01.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høyt innhold av smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk skyldes i de aller fleste tilfeller fôring med surfôr som inneholder mye smørsyresporer.

Les mer ›

Slåttestrategi og ønska nivå på ulike kvalitetsparametre

21.06.2012 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved slåttetider må man vurdere sin egen slåttestrategi ut fra fôrsituasjon og hvem som skal ha fôret, dvs. vurdere kvantitet opp mot kvalitet.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.