Lokale

Noen slåttetanker og tips til tiltak etter slåtten

Slåtten er over for noen, for svært mange gjenstår den. Vi er på overtid i forhold til de siste åra, i øvre deler er vi kanskje opp mot et par uker seinere enn normalt.

Les mer ›

Fysiske overvintringsskader på eng

Vinteren er en hard påkjenning for plantene og det er mange forhold som påvirker plantenes mulighet for overvintring. Vi veit mye om hva som påvirker overvintring hos engvekstene våre.

Les mer ›