Lokale

Korn + gras + kløver = Mold

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nematoder i kornproduksjonen - et økende problem?

Nematode angrep ser ut til å bre om seg. Vi har veldig mange ulike nematoder – både nyttige og skadegjørere.

Les mer ›

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Lite humler gir lite kløverfrø

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Les mer ›

Ugrasharving i praksis

Ved bruk av ugrasharv kan man oppnå gode resultat på ugrasbestandet. Forutsetningene er godt forarbeide, riktig innstilt harv, riktig fart, riktig tidspunkt og tørt vær.

Les mer ›

Veien til bedre pløying, nytt hefte til nedlastning

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning spelthvete

Høstspelt har etter hvert blitt en populær vekst å dyrke i økologisk drift. Det er en nøysom art som gir god økonomi hvis man behandler åkeren riktig.

Les mer ›

Skal en sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn?

Problemer med overvintringssopp i høstkorn er ikke årviss.

Les mer ›

Analyser eget korn for mykotoksiner

Vi ser svært mye fusarium i kornåkrene i høst. Det gir økt risiko for at kornpartier kan inneholde mykotoksiner. Det har vært etterlyst muligheter for å få analysert innholdet av mykotoksiner.

Les mer ›

Øko-korn kurs 2009 - plansjer

her finner du plansjene fra øko korn kurset på Gvarv 2009

Les mer ›

Vurderer du å begynne med økologisk korn

Her er en enkel kalkyle for å se om hvordan økologisk kornprodukjson kan slå ut okonomisk på din gård.

Les mer ›