Lokale

Korn + gras + kløver = Mold

04.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nematoder i kornproduksjonen - et økende problem?

20.12.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Nematode angrep ser ut til å bre om seg. Vi har veldig mange ulike nematoder – både nyttige og skadegjørere.

Les mer ›

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

19.12.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

03.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Lite humler gir lite kløverfrø

14.03.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Les mer ›

Ugrasharving i praksis

28.04.2010 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved bruk av ugrasharv kan man oppnå gode resultat på ugrasbestandet. Forutsetningene er godt forarbeide, riktig innstilt harv, riktig fart, riktig tidspunkt og tørt vær.

Les mer ›

Veien til bedre pløying, nytt hefte til nedlastning

10.12.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Dyrkningsveiledning spelthvete

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Høstspelt har etter hvert blitt en populær vekst å dyrke i økologisk drift. Det er en nøysom art som gir god økonomi hvis man behandler åkeren riktig.

Les mer ›

Skal en sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn?

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Problemer med overvintringssopp i høstkorn er ikke årviss.

Les mer ›

Analyser eget korn for mykotoksiner

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Vi ser svært mye fusarium i kornåkrene i høst. Det gir økt risiko for at kornpartier kan inneholde mykotoksiner. Det har vært etterlyst muligheter for å få analysert innholdet av mykotoksiner.

Les mer ›

Øko-korn kurs 2009 - plansjer

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

her finner du plansjene fra øko korn kurset på Gvarv 2009

Les mer ›

Vurderer du å begynne med økologisk korn

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Her er en enkel kalkyle for å se om hvordan økologisk kornprodukjson kan slå ut okonomisk på din gård.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.