Lokale

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Skal en sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn?

Problemer med overvintringssopp i høstkorn er ikke årviss.

Les mer ›

Analyser eget korn for mykotoksiner

Vi ser svært mye fusarium i kornåkrene i høst. Det gir økt risiko for at kornpartier kan inneholde mykotoksiner. Det har vært etterlyst muligheter for å få analysert innholdet av mykotoksiner.

Les mer ›