Lokale

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

19.12.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

03.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Skal en sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn?

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Problemer med overvintringssopp i høstkorn er ikke årviss.

Les mer ›

Analyser eget korn for mykotoksiner

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Vi ser svært mye fusarium i kornåkrene i høst. Det gir økt risiko for at kornpartier kan inneholde mykotoksiner. Det har vært etterlyst muligheter for å få analysert innholdet av mykotoksiner.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.