Lokale

Lite humler gir lite kløverfrø

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Les mer ›

Ugrasharving i praksis

Ved bruk av ugrasharv kan man oppnå gode resultat på ugrasbestandet. Forutsetningene er godt forarbeide, riktig innstilt harv, riktig fart, riktig tidspunkt og tørt vær.

Les mer ›

Veien til bedre pløying, nytt hefte til nedlastning

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Øko-korn kurs 2009 - plansjer

her finner du plansjene fra øko korn kurset på Gvarv 2009

Les mer ›

Vurderer du å begynne med økologisk korn

Her er en enkel kalkyle for å se om hvordan økologisk kornprodukjson kan slå ut okonomisk på din gård.

Les mer ›