Lokale

Stikkelsebær for friskt konsum

Dyrkingsmetoden går ut på å forme stikkelsbærplantene som espalier (hekker), noe som gjør høstearbeidet langt enklere og raskere.

Les mer ›

Kalkyle for solbær 2009

Her finner du en kalkyle for produksjon av solbær i 2009. Kalkylen viser dekningsbidrag og årlig overskudd ved produksjon av 20 daa solbær.

Les mer ›

Kalkyle for bringebær 2009

Her finner du en kalkyle for produksjon av bringebær med priser fra 2009. Kalkylen viser dekningsbidrag og årlig overskudd ved produksjon av 20 daa bringebær.

Les mer ›

Kalkyle for jordbær 2009

Her finner du en interessant kalkyle for produksjon av jordbær, med priser fra 2009. Kalkylen viser dekningsbidrag og årlig overskudd ved produksjon av 20 daa jordbær.

Les mer ›

Oppsummering solbærsesongen 2009

Denne sesongen er en av de beste sesongene for fleste solbærprodusenter på lenge, med tanke på avling. Vi hadde veldig god mai måned med nesten ingen vårfrost i blomstringsperioden.

Les mer ›