Lokale

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet!

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Mange utfordringar med meir beiting…

Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet i Noreg, der knapt fire prosent av arealet er dyrka, og hovuddelen er skog og vidde.

Les mer ›

Stopp svartelista hagerømlinger.

Får enkelte av disse opprinnelige prydplantene fritt spillerom opptrer de etter hvert som ugras i monokulturer i veikanter og ellers.

Les mer ›

Bruk erosjonsrisikokart aktivt framover

Du kan fra Skog og landskap sine nettsider lett ta ut kart over egen og leid dyrka jord (f.eks i miljøplansammenheng) dersom du kjenner gards- og bruksnummer.

Les mer ›