Ammoniakkbehandling av halm

11.07.2018 (Oppdatert: 14.11.2018)

Tilsetting av ammoniakk er den helt dominerende metoden for å berge halm til fôr. Ammoniakk stopper utvikling av ulike sopper og den løser opp ligninen i halmen og gjør den mer fordøyelig for dyra. Man kan regne ca 2 kg ammoniakkbehandla halm pr FEm

Halmballer klare for ammoniakk Fotograf: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

Ammoniakkbehandlingen bør skje der kornet er treska- ikke etter at den er fraktet dit den skal

brukes! Helst bør halmen ligge 1-2 dager til tørk i godt vær før pressing. Dersom det er halm

med gjenlegg, bør tørketida være lengre. Dersom du ikke får tørka den, ikke press for harde

baller da ammoniakken vil fordeles dårlig. Rå halm bør behandles med en gang, er den helt

tørr er det ikke så farlig. Det er selvsagt best at halmen er så tørr som mulig. Det går da

mindre mengde ammoniakk og gassen spres lettere ut i halmen. Hvis halmen har

tørrstoffandel under 70 % (altså mer enn 30 % vann) blir det dyrt å ammoniakkbehandle, og

det blir vanskelig å lufte bort ammoniakken fra halmen. Derfor er det ikke anbefalt å

ammoniakkbehandle halm som er råere enn 70 % tørrstoff. Ammoniakkbehandla halm bør

lagres minst 4 uker før bruk.

 

To metoder for ammoniakkbehandling som blir brukt:

1.) Spydbehandling fra lastebil av allerede ferdigpakkede stakker/enkeltballer eller upakka

baller. Legg halmen maks 10 meter fra veg som er farbar med lastebil. Her betales det etter

medgått mengde ammoniakk (14-17 kr/kg) + gjerne et oppmøtetillegg hvis det er små

mengder ammoniakk det er snakk om (150-200kg). Det brukes ca 3% av vekta av ballen

med ammoniakk (6kg ammoniakk på en 200 kg`s ball.

 

2.) Traktorbehandling - Pakking og behandling av halm i pølser i en komplett tjeneste. Da

betales det pr kg halm og prisen lå i fjor på 43-49 øre pr kg halm ferdig pakka, avhengig av

hvor stor innblandingen er (2-2,5%) – Oppmøtesats i tillegg hvis langt unna startpunkt.

 

Unngå ammoniakkbehandling av halm med høyt innhold av gras/ugras

Ved pressing av umoden halm, eller halm med mye gras (ugras og gjenlegg som har vokst

gjennom), vil det produseres karbondioksyd og varme i ballen (ånding). Ved tilsetting av

ammoniakk vil karbondioksyd binde en del av ammoniakken og danne hjortetakksalt. Dette

kan ses som et hvitt belegg på halmen. Stoffet er ufarlig, men er tegn på at vi ikke har fått full

nytte av ammoniakken.

 

Atskillig mer bekymringsfullt er giftstoffet 4-metylimidazol. Stoffet kan utvikles når vi bruker

store ammoniakkmengder i rå halm med mye grønnmasse eller i frøhalm. Giftstoffet påvirker

nervesystemet til dyra, og i verste fall kan dyr som får i seg giftstoffet krepere. Stoffene

overføres til mjølk, så diende spedyr kan dø uten at symptomer vises på mordyret. Faren for

dannelse av stoffet er størst ved behandling av frøhøy, men det er også sett høgere verdier i

havrehalm enn i bygg- eller hvetehalm. Konsentrasjonen av giftstoffet øker med økende

sukkerinnhold i fôret (mye grønt), økende vanninnhold, økende temperatur og økende

ammoniakkmengder.

 

Er halmen for rå eller inneholder for mye grønt (ugras eller gjenlegg) så kan den konserveres

med ensileringsmidler som er tilpassa fuktighetsgraden.

Hvem kan hjelpe oss med ammoniakkbehandling i vårt område

Felleskjøpet driver ikke lenger med ammoniakkbehandling. De fleste av de som tidligere

kjørte for Felleskjøpet kjører nå for egen regning.

 

Andvik maskin opererer i Vestfold, Telemark og Søndre Buskerud – mobil 958 88 447. I

Buskerud er det bare traktorbehandling som er aktuelt for dem.

 

Kai Lindstad (Gran på Hadeland) tar oppdrag i Vestoppland, Vestfold og Telemark - 950 84

832. Han kjører spydbehandling.

 

Jon Arild Bjerkestuen – mobil 916 99794 kjører med spydbehandling i Buskerud og har

pakker på bilen- ergo trenger ikke ballene å være ferdigpakka.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.