Ensileringsmiddel duger

14.05.2020 (Oppdatert: 14.12.2020) Juni S. Karlsen

I Norge har vi lang tradisjon for bruk av ensileringsmiddel. Og med god grunn. Varierende høsteforhold og høsteteknikker gjør bruk av ensileringsmiddel fortsatt viktig for å bevare mest mulig fôr.

Ensileringsmidler bør være en del av høstelinja. Sørg også for riktig dosering. Foto Petter Fredriksen

Artikkelen er publisert første gang i Grønt i Fokus Nr.1- 2020. 

 

Grovfôr er den ressursen på gården som har mye potensiale og er avgjørende for en jevn og god produksjon gjennom året. God kvalitet og bevaring av fôret er viktig for best utnyttelse. Flere faktorer spiller inn for å få et godt grovfôr, både slåttetid, stubbehøyde, god pakking og tetting, samt å unngå jordinnblanding, husdyrmøkk på bladverk med mer. Som en del av forsikringen på å få et fôr med god kvalitet for vintersesongen er ensileringsmiddel en del av høstelinja. Det skjer mer under ensileringsprosessen enn det som kan sees og luktes, derfor er det en fordel å kunne styre forløpet i ønsket retning. Ensileringsmiddel er et hjelpemiddel for å bidra til å få mest mulig fôr fra jordet til fôrbrettet.

 

PROTEINKVALITET

I ferskt gras er 75–90 prosent av nitrogen (N) bundet i protein. Ved høsting vil det alltid skje en nedbryting av proteinet i graset, men ved å begrense gjæringen kan vi redusere nedbrytingen. Fortørking er et av tiltakene som reduserer nedbryting av protein. Ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) er det gjort et forsøk der de har vurdert betydningen av ensileringsmiddel for denne nedbrytingen og effekten av nedbrutt protein for drøvtyggeren. Resultater fra studiet viser at mer av proteinet ble bevart i sin opprinnelige form ved bruk av ensileringsmiddel sammenlignet med uten. I tillegg var mer protein tilgjengelig for vommikrobene og som «bypass» til tarm.

 

TØRRSTOFFTAP

I gras, uavhengig om det blir rundball eller silo, vil det foregå flere prosesser etter høsting. I 2015 ble det gjort et forsøk på å undersøke tørrstofftapet som følge av ensilering. Grovfôret hadde et tørrstoff på 32 prosent, og så mye som 35–40 prosent av tørrstoffet ble tapt i grovfôr uten tilsetning sammenlignet med fôr med ensileringsmiddel. Dette kan anslås å utgjøre 4–5 kg tørrstoff per rundball. Ved å bruke ensileringsmiddel vil det bety at du i de fleste tilfeller vil ha mer fôr å bruke. Tap av tørrstoff vil ikke være direkte synlig på gårdsnivå da næringsstoffene ender opp i CO2, varme og vann. God pakking og tetting er også selvfølgelig viktig for at gjæringen skal gå som ønsket. Ved uttak gis det ny tilførsel av oksygen til massen som øker faren for mugg og gjærsopp og dermed varmgang, spesielt om utetemperaturen også er høy. Det å begrense flaten som er i kontakt med luft, og bruke egnet ensileringsmiddel er viktige hjelpemidler for å redusere tap av fôr.

 

ØKT FÔROPPTAK

Flere forsøk, både fra Norge og Finland, viser til resultater der ensileringsmiddel har positiv påvirkning på grovfôropptaket. Grovfôr som er riktig konservert med ensileringsmiddel har en god smakelighet da mye av sukkeret blir bevart og det er en begrenset gjæring. Det er ønskelig med en god melkesyregjæring, men i moderat mengde. Store mengder gjæringsprodukter vil reduserer fôropptaket.

 

ULIKE UTFORDRINGER

Rundballer og plansilo er i dag dominerende lagringsmetoder. Dette betyr også at det aller meste av fôret fortørkes og har en høyere tørrstoffprosent enn direkte høstet gras. Et flertall av grasdyrkere ligger derfor nærmere ett krysningspunkt der utfordringene i forbindelse med gjæring reduseres, og problemer som mugg og gjærsopp kan lettere oppstå. Derfor finnes det flere produkter på markedet tilpasset ulike utfordringer.

 

TØRRSTOFFNIVÅ PÅVIRKER VALG AV MIDDEL

Valg av ensileringsmiddel avhenger av utfordring og tørrstoffprosent. Lav tørrstoffprosent vil ha behov for andre virkestoffer enn høyere tørrstoffprosent. Ved vanskelige forhold er det syre- eller saltbaserte-midler som gir best utnyttelse. Det er ved lavt tørrstoff og vanskelig høsteforhold ensileringsmiddel er spesielt viktig. På markedet er det egne produkter tilpasset lavt tørrstoff som hjelper til med gjæring, da dette er hovedutfordringen. Med gode forhold hvor du når 30-35 % tørrstoff på en dag, har de fleste variantene et produkt til dette sjiktet. Ved høyere tørrstoff er det ofte tilsatt flere virkestoffer, da de i tillegg til å hjelpe til med noe gjæring har virkestoffer til å hjelpe mot mugg- og gjærsopp og varmgang.

Riktig dosering er også viktig for å oppnå ønsket resultat. Følg anbefalingene for mengde, underdosering sparer deg ikke kroner, men kan koste deg fôr. Er du i øvre eller nedre sjiktet av bruksområde til et produkt kan det være lurt å tenke seg om hvilken effekt du har behov for. Bruker du for eksempel et Syre Plus produkt og graset ikke fikk tørket så mye som ønsket er graset kanskje våtere enn planlagt. Mer vann i graset gir rom for mer gjæring, det er derfor mer behov for maursyren i Plus preparatet enn de andre syrene. Det er derfor viktig å øke doseringen for å tilsette mer av maursyra, om man ikke har mulighet til å kjøpe et annet produkt tilpasset en lavere tørrstoffprosent.

 

PH-PÅVIRKNING

Når det snakkes om ensileringsmiddel er det ofte et fokus på senkning av pH, og 4,2 nevnes ofte som det optimale. Senkning av pH er viktig i ensileringsprosessen, men hvilken pH som er ok på analysesvaret vil variere. Om grovfôrprøven har en høyere tørrstoffprosent så kan pH også være høyere, uten at det har skjedd en feilgjæring i fôret. Tørrstoffprosent og pH må derfor ses i sammenheng.

 

SIKRER RESULTATET

På bakgrunn av fordeler med å bruke ensileringsmiddel som økt melkeproduksjon, økt tilvekst på dyr og redusert svinn av fôr m.m., så er det ikke her en først bør vurdere å gjøre kutt i slåttelinjen. Ensileringsmiddel er ingen garanti for godt grovfôr – resten av jobben må også være god. God planlegging og utførelse, lufttett pakking og tilsetning av ensileringsmiddel er viktige deler for å oppnå et best mulig grovfôr.

 

 

VELG RETT ENSILERINGSMIDDEL

Selv om flere produkter går under begrepet ensileringsmiddel, betyr ikke det at de fungerer like optimalt for alle. Vær bevisst på hvilket behov og utfordringer du har på ditt bruk og velg deretter hvilken type og hvilket produkt.

 

SYREBASERTE MIDLER

Senker pH umiddelbart. Syremidler er hovedsakelig basert på maursyre. Maursyre gir alle bakterier en kald-dusj og umiddelbar pH-senking i graset. Plus-midler inneholder mindre maursyre, men har i tillegg andre syrer som er effektive for å hindre mugg og gjærsopp.

 

SALTBASERTE MIDLER

Ødelegger miljøet for uønsket bakterievekst. Når pH-senkningen starter i massen, aktiveres virkestoffene i de saltbaserte midlene og gjør miljøet ugunstig for de uønskede bakteriene, samt tar knekken på sporer. Spesielt egnet ved problemer med sporer i melk eller listeriose.

 

BAKTERIE/BIOLOGISKE

Tilfører mer av ønsket bakterie. Tilfører mer av melkesyrebakterier, men bruker også av sukkeret i graset. Alle bakteriene konkurrerer om den samme næringen. Ikke egnet om utfôringstiden er lang.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.