Fjerning av einer i beiter

13.07.2020 Mari Hage Landsverk

Kampen mot gjengroing med kratt og skog er viktig for å ta vare på beitekvalitet. Kommunen skal godkjenne om arealet tilfredsstiller krava til innmarksbeite. Femti % av arealet skal da være dekt av grasarter og beitetålende urter. I tillegg skal beitet ha et tydelig kulturpreg. Treklynger og enkelttre bør imidlertid stå igjen for ly og skygge til dyra.

Einer kommer lett inn på setervoller

Eineren kan bli problematisk i beiter. Til mer einer- til mindre gras blir det. Det finnes mange einertyper, noen høye og smale, andre lave og veldig breie etter hvert. Eineren blir gjerne stående igjen med bare storfè eller sau som beitedyr, mens villsauen og geita lettere tar den.

 

Tiltak for å bli kvitt eineren

  • Maskinell rydding; Rydding av einer med gravemaskin kan være mer skånsomt enn med en traktor m/vinsj som lett river opp en god del jord; Med ei påmontert hydraulisk klo eller rive kan du dra opp einerbuskene og annen vegetasjon uten at du drar med for mye jord. Der du kommer til med maskinen, er dette effektivt. Nedgraving, fjerning eller brenning av eineren er aktuelt etterpå.

 

Krattknuser;  fungerer best der det er flatt og steinfritt legger igjen mye småbiter som kan være uheldig for beitedyra.

  • Brenning; Det er lett å få fyr på einer på "rot" fordi nålene inneholder lett brennbare eteriske oljer. Når det grønne er brent dør eineren etterhvert, men kvist, greiner og stammer blir stående igjen og kan skape bry for framkomsten både for dyr og bonde. Dyr kan også skade seg på slike skarpe, harde kvister. Eineren råtner svært seint. Hvis eineren dekker store områder bør derfor slik brenning på "rot" følges opp av manuell rydding/fjerning/brenning for å øke beiteareal/beitekvalitet og gi god framkommelighet.

 

  • Manuell rydding; Kommer du ikke til med gravemaskin eller brenning er motorsag/ryddesag kanskje eneste utvei. Det er kanskje også eneste utvei dersom arealet er klassifisert som verdifullt p.g.a. naturtype eller sjeldne arter. Traktordekk kan bli skadd av

 

  • Krattknusing legger att mye einerbiter som kan være uheldig for dyra, men også for at det råtner så seint


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.