Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
20200528 114617k
Medlem
⋅ Ugras

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
NLR Vest SA
Traktor kalk var
Medlem
⋅ Kalking

Krafttak med kalking!

Det er tid for å ta igjen etterslepet med kalking! Kalking vurderes ut fra jordprøvene.
NLR Agder
8 Omslag til froavlskapitlet Foto Lars T Havstad
⋅ Frøavl

Dyrkingsveiledninger frøavl

NIBIO Korn og frøvekster har laget en serie dyrkingsveiledninger til alle gras- og kløverarter som frøavles i Norge. Det inkluderer også økologisk dyrking av timotei, engsvingel og rødkløver.
Fagforum Korn
Foto John Ingar Overland
⋅ Frønytt

Frønytt 2021

Her kan du finne 2021 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.
Fagforum Korn
AG nyspirt korn 1
Medlem
⋅ Frøavl

Frøblandinger og såkorn

Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkere og såkorndyrkere. Det er likevel god tilgang på frø. Det er noe begrenset mengde med havre.
NLR Agder
Fine rotter Ingunn Vagen
Medlem
⋅ Etablering

Bor er viktig for kvaliteten

Bormangel kan oppstå innimellom i planteproduksjon. Kva tiltak er aktuelle for å sikre god dekning av bor?
Landbruk Nordvest
NLRA pa besok i Hognes nye kornsilo 2020 ibs
Medlem
⋅ Frøavl

Satsing på mathavre og engfrø i Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder etterspør mer engfrø fra regionen, og Agder kan øke sin andel av rein havre til møllene som produserer glutenfrie produkter.
NLR Agder
Trailersproyte2mp MAA
Medlem
⋅ Vekstregulering

Føring av vannjournal i plantevernjournalen

En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal.
NLR Øst
Gul og bla limfelle ASE 2011
⋅ Frøavl

Blå eller gule limfeller?

Vi får ofte spørsmål om hvilken limfellefarge som er mest effektive til fangst av trips.
NLR Viken Veksthusrådgivning
Hosting av timotei Foto Lars T Havstad
⋅ Høsting

Frøberging

"Frøberging" er et hefte på ca. 60 sider som ble utgitt i 1982 og ble laget i et samarbeid mellom Selskapet for Norges Vel, Landbruksteknisk institutt og Felleskjøpet Oslo.
Fagforum Korn