Eng som skyter
⋅ Gras

Ikke vent med slåtten hvis graset har skutt

Flere steder er det nå liten avling på grunn av tørke eller kaldt og vått vær. Det er lett å tenke at man skal vente litt med slåtten fordi man vil at enga skal få vokse litt til. Men hvis graset har skutt er det bare å slå.
NLR Nordvest
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
Froeng timotei
⋅ Frønytt

Frønytt 2023

Ukentlige nyhetsbrev fra frørådgiverne i NLR
Fagforum Korn
Foto: Ragnhild Renna
Medlem
⋅ Arter og sorter

Gi enga de beste sortene

Oppdatert oversikt over arter og sorter i såvare til eng og beite.
NLR Nord Norge
Jens slar kloverfelt i iveland 22 07 2022 ibs
Medlem
⋅ Kløver

Rødkløversorter(2021)

Det var signifikant forskjell på 3.slåtten mellom de mest ytelsesrike rød-kløversortene og de minst ytelsesrike rødkløversortene. Det var ingen signi-fikante forskjeller på avling for 1.slåtten, 2.slåtten og totalavling.
NLR Agder
Lupiner
⋅ Svartliste

Fremmede arter – utfordring for norsk natur

Svartelista arter er et begrep som tidligere ble benyttet på, planter, insekter og andre organismer med høy eller svært høy risiko i norsk natur. Fra 2018 benyttes i stedet begrepet «fremmede arter».
NLR Viken
Samling 20 9 2021 Foto Atle Aronsen
Medlem
⋅ Gras

Slett ikke 'rota til alt vondt'

Røttene er viktige for plantenes vekst og utvikling, uten at vi kanskje tenker over det.
NLR Nord Norge
Foto Lars T Havstad
⋅ Frønytt

Frønytt 2022

Ukentlige nyhetsbrev fra frørådgiverne i NLR
Fagforum Korn
Sau på beite Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Bestill såvare før nyttår

Plutselig kommer våren, enga ser tynn og glissen ut og du står der uten såfrø. Tenk over hvor du gjerne skulle ha sådd inn litt ekstra kulturfrø for å øke avlingspotensialet eller hindre ugras å spire. Forhandlerne ønsker tidlig bestilling av driftsmidler og såvare er smart å ha på plass når våren kommer.
NLR Nord Norge
Foto Ingvild Melkersen
⋅ Arter og sorter

Sats på kløveren for å fikse nitrogenet

Kløver og andre fleirårige belgvekster er en viktig bestanddel i enga. Rett sortsvalg kan bli en suksessfaktor som er viktig for nitrogenforsyninga i enga, og kan spare deg for gjødselkostnader og bidra positivt på produksjon og lønnsomhet
NLR Nord Norge
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
20200528 114617k
Medlem
⋅ Ugras

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
Foto Lars T Havstad
⋅ Frøavl

Dyrkingsveiledninger frøavl

NIBIO Korn og frøvekster har laget en serie dyrkingsveiledninger til alle gras- og kløverarter som frøavles i Norge. Det inkluderer også økologisk dyrking av timotei, engsvingel og rødkløver.
Fagforum Korn
Foto John Ingar Overland
⋅ Frønytt

Frønytt 2021

Her kan du finne 2021 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.
Fagforum Korn
1 2