Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
Pl v Jou
⋅ Frukt og bær

Kva skal ein plantevernjournal innehalde?

Søkjer du om produksjonstilskot må du føre journal når du sprøyter. Korleis denne skal sjå ut er det ingen fasit på, men det finst krav for kva som skal dokumenterast.
NLR Vest SA
Plantevernplan
Medlem
⋅ Bær

Plantevern i hageblåbær

Ugras utgjer den største plantevernmessige ufordringa i hageblåbær. Det er viktig å får bort fleirårige ugras før etablering av feltet. Av soppsjukdomar har Phytophtera skapt problem i einskilde felt, samt Godronia greindaude. Av insekt er det særleg snutebiller vi er redde. Bladlus kan redusera tilveksten einskilde år.
NLR Rogaland
20200525 163058
⋅ Plantevern

Integrert plantevern (IPV)- obligatorisk for alle!

Integrert plantevern (IPV) er ein heilskapleg strategi som tek i bruk alle teknikkar og metodar som kan brukast for å halde mengda skadegjerarar under eit nivå som gjev økonomisk skade.
NLR Vest SA
Vatning 1
Medlem
⋅ Bær

Vatning til Hageblåbær

Blåbærbusken har eit grunt rotnett som er svært utsett for tørke. Jamn og rett tilførsle av vatn er difor avgjerande for optimal vekst. Særleg i tida kring, og lik før, bærmodning er det viktig med god tilgang til vatn.
NLR Rogaland
IMG 3866 a
Medlem
⋅ Bær

Planting av hageblåbær

Kvar skal feltet stå? Jord og jordstruktur? Sur jord? Grunngjødsling? Innblanding av sagflis i jorda? Jorddekke? Planting.
NLR Rogaland
IMG 0622
⋅ Bær

Hageblåbær

Kor i Noreg kan vi dyrke hageblåbær? Kva krav til jord og klima set hageblåbæra for å trivast?
NLR Rogaland
Rognebaermoll aroma
⋅ Frukt

Rognebærmøll

Rognebærmøll er ein frykta skadegjerar i eple. Normalt går møllen på rogn, men enkelte år blir angrepa og skaden i eple store.
NLR Viken
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
⋅ Bær

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller hekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker. Denne dyrkningsteknikken gir bedre lystilgang, gir jevnere modning av bærene og påvirker kvaliteten ved at blant annet sukkerinnholdet øker. Det oppnås også større avlinger av bedre kvalitet.
NLR Viken
Larve av eplevikler
⋅ Frukt

Forvirra insekt i eplefelt

Feromonforvirring er å henge ut plaststrips med lukt av hoer av en insektsart. Insekta finn ikkje make og vil dermed ikke få avkom som gjer skade i eplene.
NLR Viken
1 2 3 4 5