Blogginnlegg stine
⋅ Frukt og bær

Tørke i frukthagen

Vi har lagt bak oss en ekstremt tørr vekst­sesong i Indre Sogn. Vanningsanlegg har til tider gått døgnet rundt og mindre elver gikk til slutt tomme for vann.
NLR Vest SA
Plommer opal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Skjering av steinfrukt

Steinfrukttre vert vanlegvis forma som spindeltre, og rettleiinga her omhandlar denne treforma. Nyare treformer som UFO har me lite erfaring med så langt.
NLR Vest SA
Eple
Medlem
⋅ Frukt

Skjering av kjernefrukt

Skjeringa er noko av det viktigaste me gjer i frukthagen Kor grundige me er med dette arbeidet legg grunnlaget ikkje berre for årets avling, men også for neste år.
NLR Vest SA
Staende vatn i jordbaeraker
Medlem
⋅ Plantehelse

Planter i vassjuk jord

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan verte både for mykje og for lite vatn, og i begge høve kan plantene bli skadde.
Landbruk Nordvest
Jordbaer 1
⋅ Bær

Bær er sunt året rundt

Noreg er i verdensklasse når det gjeld forbruk av jordbær. Kva har det av betydning for deg som et bæra?
Landbruk Nordvest
WRH Blomstring bjornebaer 3
Medlem
⋅ Frukt og bær

Bjørnebær i substrat i tunnel

Etter to års prøvinger viser resultatene forskjeller i salgsavling mellom ulik pottetettheter. Det er lite til ingen forskjeller i bærstørrelse mellom ulike pottetettheter. Sorten Loch Tay med 1 meter potteavstand gav høyest avling pr potte, høyest plukkehastighet i kg/time og best økonomi. Loch Tay er tidlig og har smakfulle, holdbare, middels store bær. Loch Ness har store, mindre smakfulle bær og er veldig sein.
NLR Agder
Okobringebaer 11 06 2020 nr 2 AV
⋅ Frukt og bær

Økologisk bringebær på friland og i tunnel

I 2020 ble det startet opp et stort arbeid for å undersøke mulighetene for økologisk bringebærproduksjon. De største utfordringene i dyrking av økologisk bringebær, er bringebærbille og gråskimmel. Prosjektet Økologisk bringebærproduksjon har som mål å finne ut om det er mulig å oppnå lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær.
NLR Agder
Morellblomstring hos Asbjorn Akersmyr i Lyngdal
Medlem
⋅ Frukt og bær

Flekkvingefruktflua D. suzukii

Vi har hatt overvåking i moreller, bringebær og bjørnebær der vi kombinerte både fellefangst av fluer med prøver av friske + frasorterte bær. I begynnelsen av august var det noe fluer i fellene, men ikke larver i bærprøvene. I midten av august var det mye fluer i feller og en del larver i bærene, men da var morell- og bringebærhøstinga ferdig. Bjørnebær i september hadde mye fluer i både feller og bær.
NLR Agder
Jordbaer sogne 2
Medlem
⋅ Frukt og bær

Remonterende jordbærsorter på tabletop i tunnel

Tre remonterende jordbærsorter ble prøvd med og uten blad- og utløperfjerning på tabletopsystem i substrat i plasttunnel. Alle sortene ga god avling, ca. 1 kg pr plante. Høyest salgsavling og best økonomi ble oppnådd når bare gamle visnende blad ble fjernet uten å fjerne friske blad og utløpere. Sortene Delizzimo og Favori produserte godt og smakte ok. Malling Champion produserte godt, men smakte for dårlig.
NLR Agder
Epleblomst 2
Medlem
⋅ Frukt og bær

Fakta om frukt

Fakta om fruktdyrking.
NLR Agder
Bringebaer
Medlem
⋅ Frukt og bær

Fakta om bær

Fakta om dyrking av jordbær og bringebær.
NLR Agder
Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
1 2 3 4 5 6