Kirsebaermoll overvaking go skade prosjekt headerbilde
⋅ Skadedyr

Kirsebærmøll – overvåking og skade

I 2022 hadde NLR et prosjekt på kirsebærmøll inkludert overvåking av møllen og registrering av skade. Les mer om prosjektet her.
NLR Vest SA
NLR Agder
NLR Viken
NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Dei siste åra er det etablert mange nye fruktplantingar både i dei tradisjonelle fruktdistrikta, og etter kvart i nærliggjande område ettersom fleire har vorte merksame på mogelegheitene som finst i marknaden for meir norskprodusert frukt. Difor er det utarbeida rettleiar for deg som planlegg eller er i gang med å etablera eit nytt fruktfelt med tettplantingssystem.
Solb
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Kartlegging av forekomst og tiltak mot greinvisning

Det toårige prosjektet om kartlegging av forekomst og tiltak mot Phomopsis greinvisning er avsluttet. Gjennom prosjektet har vi fått mye kunnskap om soppen, men vi har foreløpig få tiltak å sette inn.
IMG 20220721 123146
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Feromonbasert bekjempelse av skadedyr i solbær

I et nordisk samarbeidsprosjekt undersøkes muligheten for bekjempelse av skadedyr i solbær med feromonforvirring. I en kartlegging som ble gjennomført sommeren 2021 ble det gjort funn av ripsglassvinge (Synanthedon tipuliformis) i alle undersøkte felt i Norge, i noen felt svært mye.
IMG 20220713 145145
Medlem
⋅ Bringebær

Felleregistrering av bringebærbarkgallmygg

Varsling, prognosar og skadetersklar er verktøy som skal nyttast i integrert plantevern. Bringebærbarkgallmygg er eit aukande problem i bringebærproduksjon. For å få meir kunnskap om skadegjeraren har NLR Viken overvaka fangst av bringebærbarkgallmygg i utvalde felt gjennom fleire år.
NLR Viken
Felle med feromon og limplate. Line Beate Lersveen
Medlem
⋅ Frukt

Felleovervåking av skadedyr i frukt

Varsling, prognoser og skadeterskler er verktøy som skal benyttes i integrert plantevern (IPV). Felleovervåking er viktig for å vurdere behovet for planteverntiltak. NLR Viken og andre enheter har hatt felleovervåking av noen skadedyr i frukt og bær i 2021.
NLR Viken
Prydrogn
Medlem
⋅ Frukt

To mogelege preparat mot rognebærmøll i eple

Bakgrunnen for sprøyteforsøket er å undersøke potensialet til to preparat som ikkje tidlegare er prøvd mot rognebærmøll: Movento 100 SC (spirotetramat) og Esten 80 (sukroglyserider).
NLR Viken
Rognebaermoll IMG 20170828 204640
⋅ Frukt

Rognebærmøll i eple året 2021

Det blir utarbeidd ein prognose for faren for angrep og varsla dyrkarane via www.vips-landbruk.no, samt i Nytt om frukt. Prognosen viste at angrepsfaren for rognebærmøll i eple var liten.
NLR Viken
Jordbaerblomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaverknader i bær

Korleis påverkar klimaet bæravlinga?
NLR Nordvest
1 2 3 ... 11