Stolper som knekker

Det blir i dag planta tettplanting med trykkimpregnerte stolper kvar 5. til 7. meter. Ofte blir dimensjonene Ø8 cm x 300 cm brukt, men enkelte benytter også Ø10 cm eller Ø12 cm som er betydeligere dyrere i innkjøp og krever mer for å få ned i bakken. I endene blir det brukt kraftigere stolper og jordanker. Vi opplever at avlingstunge tre eller dårlig oppsett kan føre til at støttesystemet kollapser, og da tar det med seg både tre og avling. En av grunnene er at trykkimpregneringen har blitt mer miljøvennlig. Dermed råtner stolpene lettere i overgangen mellom luft og jord. I videoen under kan du se hvordan du kan bruke stolpesparere for å forlenge levetiden til stolpene.

Utprøving

Vi har prøvd en type plast som vi legger rundt stolpene i den kritiske overgangen mellom jord og luft. Denne plasten blir smeltet fast og vil hindre at stolpen råtner så lett. Ifølge produsenten av plasten skal en stolpe med plast på kunne holde mer enn 50 år. Det er prøvd ut noen stolper i NLR Vest og NLR Viken sitt område. Feltene er tilplantet med eple, der to felt var ved etablering og det siste er reparasjon av eksisterende system

Bruksanvisning:

  • Klipp til rikelig med plast. Stift denne fast på stolpen.
Stolpesparer 1
  • Propanbrenner eller varmluftspistol er nødvendig for å smelte plasten fast rundt stolpen. En liten malingsrulle kan være grei å bruke om plasten ikke klistrer seg til underlaget.
Stolpesparer 2
  • Sjekk at stolpen blir montert i rett dybde. Hvit strek i toppen av grønt parti skal være i høyde med jorda ved montering.
Stolpesparer 3

Erfaring så langt

Foreløpig erfaring viser at det er noe krevende for uøvde å tre på stolpebeskytteren. Monteringen kan fort ta flere minutter per stolpe og når det er 15-20 stokker per daa, må tidsforbruket ned om dette skal være en aktuell metode. Det går nok raskere med erfaring og bedre utstyr.

Vi følger med stolpene fremover og ser om metoden holder det den lover over tid.