Gjer grep i jordarbeidinga

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017) ,  Aslak Botten

Kva skal til for å gjere våronna endå betre, raskare og rimelegare? Jan Erik Lisjorde er ein flink bonde og produserer eit rimeleg fôr. Han køyrer i dag eit tradisjonelt jordarbeidings system med plog, slodd, harv tromling, såing og tromling. Finns det betre alternativ?

Bruk av moderne skålharv med slåddeplank, skåler og pakkevals etter pløying, kan gje eit godt såbed. Foto: Dagfinn Ystad