AG agurk finland Juni 2010
Medlem
⋅ Grønnsaker

Sortsutprøving

Proscore er en ny frilandsagurk som er svært lovende, og vi ønsker å prøve den videre. Hvitkålsortene Thyfon og Kilaplon imponerte. Report gav også gode avlinger. Rødbetesorten Pablo var flott og rund. Den ønsker vi å prøve ut videre til industri.
NLR Agder
Ag gronnsak kurv
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grønnsaker

Plante/såtabell for grønnsaker
NLR Agder
Nlr 38272595456
⋅ Gjødsling

Nye fosfornormer til purre, stang- og knollselleri

I de siste 10-15 årene er det arbeidet med fosforgjødsling til flere grønnsaksslag. Sist ute er forsøk med ulike mengder fosfor til purre, stang- og knollselleri. Rapporten fra denne serien ble tilgjengelig i 2020.
NLR
Rodkal nyplante meldestogg mye ugras Atrid Gissinger NLR Agder
⋅ Plantehelse

Mekanisk ugrasbekjempelse – nøkkelen for å lykkes

Det kan ofte oppleves som krevende å lykkes med ugraskampen, både kjemisk og mekanisk. Dagens usikkerhet rundt tilgangen på arbeidskraft gjør produksjonen av mange kulturer enda mer sårbar, og det er nødvendig å begrense bruken av kostbar håndluking mest mulig.
NLR Øst
Bakterierate Foto HM Saastad
⋅ Plantehelse

Tiltak for å minske angrep av bakterieråte i løk

Bakterier finnes «overalt» og kan spres med vannsprut, vind, jord og plantemateriale/frø. Bakterieråte kan vise seg på ulike sett, men gir bløt eller tørr råte i enkeltskjell, eller deler av løken.
NLR Øst
Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
Kalmoll pa blad Hilde Olsen NLR Ost
⋅ Plantehelse

Unngå utvikling av resistens

Resistensstrategier er avgjørende for å beholde effektiviteten til plantevernmidlene i fremtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne.
NLR
NLR Viken
Nlr 42851749784
⋅ Økologisk

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - samarbeidet i 2009-2017 om produksjonsrådgiving. Her finner du materiell som ble produsert.
NLR Øst
NLR Innlandet
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Fagforum Potet
Regnbue eng pexels frans van heerden 1438833
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn magi

Plantene omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen.
NLR Øst
DSC00069
Medlem
⋅ Grønnsaker

Plantevernplanen for grønnsaker 2021

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om plantevernmidler tillatt i de ulike kulturene, samt annen viktig stoff knyttet til rett bruk av plantevernmidler.
1 2 3 4