Grønnkål har et allsidig innhold av mineraler og vitaminer, er en av de mest jernrike grønnsakene vi har og er grønnsaken med det desidert høyeste innholdet av antioksidanter.

Grønnkål kan stå ute om vinteren og høstes helt fram til våren hvis været er stabilt. Gjentatt frysing og tining vil ødelegge bladene. Du må regne med at denne typen vinterlagring vil trekke til seg rådyr og andre som liker grønnkål.

Gronnkal aarhus 3
Grønnkål hos Århus andelslandbruk. Fra venstre vanlig grønnkål, palmekål og rød grønnkål. Foto: Maud Grøtta

Utfordringene

Grønnkål tilhører korsblomstfamilien. Det anbefales at vekster i denne plantefamilien ikke dyrkes på samme sted oftere enn hvert åttende år. Dette er først og fremst for å unngå oppformering av plantesykdommen klumprot. Ved å dyrke forskjellige planter sammen og ved å sørge for at det er et yrende liv nede i jorda vil en også kunne holde plantesykdommer i sjakk.

Det er mange insekter som liker kålplanter. Dette er også en utfordring ved dyrking av grønnkål. Særlig hvis det kommer et angrep tidlig i vekstsesongen kan det gå hardt utover plantene. Er dette et problem hos deg bør du vurdere å bruke en insektsduk eller insektsnett. Det vil hjelpe at utplantingsplantene er godt utviklet og i god vekst når de plantes ut. Det fine med grønnkål er at den kan vokse og gi nye, fine blader etter at insektangrepet er over.

La stå

Grønnkål er toårig. Første året lager planten blader og samler næring i rota. Neste år gir den et vell av små, gule blomster og setter frø. Det er fint om noen planter får stå til blomstring. Dette er mat for bier og andre pollinerende insekter. Du kan også selv spise blomstene. Frøene kan tas inn og brukes til spirer gjennom vinteren og våren. De kan spises som små spirer eller de kan såes og få utvikle seg litt forbi frøbladstadiet (2-4 uker) før de høstes som «mikrogrønt» eller «babyleaves».

Flere typer

Den vanlige grønnkålen med de krusete bladene er den mest robuste. Den gir kraftige planter som tåler frost. Så finnes det også rødfarget grønnkål. Andre varianter som dyrkes og brukes som grønnkål er palmekål (svartkål) og bladraps.

Enkel å bruke

Grønnkål egner seg godt for frysing uten å forvelles først. Frys bladene hele, eller uten den tykke midnerven. Når du skal bruke de er det bare å brekke av det du trenger og knuse det.

Grønnkål kan brukes på mange måter. Grønnkålgrateng er kjempegod som tilbehør til viltkjøtt, men kan også brukes som en smårett. Grønnkål i suppe brukes på samme måte som brennesle. Grønnkål passer godt i wok eller smørdampet. I Nederland er grønnkål en vanlig grønnsak som brukes til å lage en grønnprikkete potetstappe som serveres med pølsebiter eller bacon som tilbehør. Grønnkålchips er også verdt å prøve.

Groennkaal froestand
La gjerne noen planter stå til blomstring. De er et estetisk innslag i hagen og gir mat til pollinerende insekter. Frøene kan høstes og brukes til spirer om vinteren. Foto: Kirsty McKinnon

Dyrking

Grønnkål stiller små krav til jord og klima og kan derfor dyrkes over det meste av landet. Den kan såes direkte, men det er mest vanlig å ha en forkultur inne. Da stiller plantene sterkere i konkurranse med ugras og de ligger bedre an når et eventuelt insektsangrep slår til.

Grønnkål trenger noe gjødsling, men mindre enn hodekål. Gjødselmengde tilsvarende 2 tonn storfegjødsel pr daa kan være passende. På næringsrik jord som er i god hevd kan jorddekke med grønngjødsel være tilstrekkelig gjødsling. Ha gjerne noe gjødselvann i beredskap, hvis grønnkålen vokser dårlig, eller de nederste bladene får veldig lys farge.

25 cm kan være passende planteavstand, på seng kan det være tre rader. Vær nøye med ugrasrenholdet i starten av sesongen.

Samplanting

Du må gjerne prøve samplanting. Mangfold av planter gir mangfold av liv i jorda og dermed gode forhold for å lage god jordstruktur og fine vekstforhold. Småvokste kløverarter mellom plantene er fint. Disse kan gjerne breisås i bedet en stund før grønnkålen skal plantes ut, eller etter utplanting. Kløverplantene dekker jorda og konkurrerer med ugraset. Ulempen er at du mister muligheten til mekanisk ugrasreinhold.

Grønnkål blir høye planter og de har lang pålerot. Hvis du vil plante andre grønnsaker eller blomster i samme bed så velg helst noen som er lavere og som har annen type røtter enn kål. Sett gjerne inn noen urteplanter fra leppeblomstfamilien.

Høsting

Grønnkål høstes ved å plukke de nederste bladene. La det være igjen nok blader i toppen til å holde planta i god vekst. Høstingen kan starte i august og holde fram til lenge etter jul såframt bladene holder god kvalitet. I april-mai vil det vokse fram nye blader som også kan høstes. Grønnkål kan lagres kaldt som hele planter, helst ved -2 til 0 grader og ved høy luftfuktighet. Når bladene er høstet må de pakkes i plast for ikke å tørke ut. De må omsettes raskt.