Foreløpig konklusjon:

 • Følger inntrykkene fra tidligere testkjøringer
 • Standard dyse gir best dekning
 • Oversida blad: God dekning med alle dyser/innstillinger
 • Undersida blad i kål: Vanskelig å få dekning uansett
 • Gulrot: Bedre dekning enn i kål
 • Enklere å få dekning i rosenkål enn hodekål.
 • Dårligst dekning: Dyser som ved 1,5 bar = 90 % avst.red
 • I gulrot får vi bedre dekning når trykket øker opp til 7 bar
 • Sprøyting på 1,5 bar er dårligst, men er bedre enn å ikke kunne sprøyte.
 • Kjørefart som økes fra 4-5 km/ t har liten betydning
 • Kombinasjonen lav fart + høyt trykk kan gi «renning» (over 50 liter vann)
 • Luftassistert sprøyter gir dårligere dekning når dyser er avdriftsreduserende
 • Bedre dekning med tørr insektsnett enn vått, når dysene er avdriftsreduserende.

Det ble utført utprøvinger i gulrot på tre lokaliteter, over 2 år. Gulrota var på halvtidlig stadium, der den hadde fått en del blader, men ikke så mye at bladverket har lagt seg. Og vi har hatt utprøving på godt utvikla bladverk.

Hvitkål ble prøvd ut på to lokaliteter og to stadier, til sammen fire utprøvinger. Første stadium var etter knyting og siste stadium på utvokste hoder.

I rosenkål har vi hatt utprøving på tidlig og sent stadium.

Fem ulike dyser ble prøvd ut, med tre ulike kjørehastigheter (4 - 5 - 6 km/t) og fire ulike trykk (1,5 - 3 - 5 - 7 bar). I år har vi hatt utprøving med luftassistert sprøyte. I gulrot har vi i tillegg hatt utprøving med og uten insektsnett, våt og tørr. Dette gir fra 24 - 53 liter med vann/daa

Det ble sprøytet med vann + fluoriserende stoff «Tinopal» (+ klebemidddel). Deretter registrerte vi dekningsgrad med UV lampe. Det ble brukt en skala fra 1-10, der 10 var full dekning. Alle dysene var blå.

Dyser brukt i utprøvinga og hvilket trykk de maks kan bruke for å oppnå avstandsreduksjon. Dekningsgraden viser et snitt av alle innstillinger og deler av planta i hvitkål, snitt på 4 utprøvinger

Dyse

Avstandsreduksjon ved bruk av maks trykk i bar

50 %

75 %

90 %

Dekningsgrad*

Standard ISO 110-03

-

-

-

3,6

Teejet AIXR 110-03

2

-

-

3,5

Hypro ULD 120-03

8

3?

-

2,9

Hardi Minidrift Duo 110-03 (Lechler IDKT POM 120-03)

4

2

1,5

2,8

Teejet TTI 110-03

5

2,5

1,5

2,4

Gulrot

I gulrot, både seint og tidlig stadie, får vi bedre dekning dess høyere trykk vi har brukt, vi har prøvd ut 1,5 bar samt 3, 5 og 7 bar.

Vi har prøvd ut med kjørehastighet, men ser ikke at dekningen bli dårligere av å øke farten fra 4 til 5 km/t.

Vi har kjørt med og uten luft på sprøyta. Standardysa gir velidg god dekning uansett, TTI ble ikke påvirket av luft, mens Hypra og Hardi minidrift Duo gir litt dårligere dekning med luft. Samme resultat ved både 4 og 5 km/t.

Vi har prøvd å sprøyte gjennom insektsnett og det gir dårligere dekning for alle dysetyper. Det har blitt sagt at det blir dårligere dekning hvis insektsnettet er bløtt, og det stemmer også med våre prøving. Dette uavhengig om det er med eller uten luft på sprøyta.

Kjørehastighet: Utprøving av ulike dyser i gulrot der vi viser dekningsgraden ved forskjellig fart, med to ulike trykk, 1 utprøving.

Rosenkål

I rosenkål får vi bedre dekning ved å øke trykket fra 1,5 til 3, men lik dekning om man øker ytterligere til 5 og 7 bar. Dette ser vi både i stor og liten rosenkål.

Vi ser ikke at vi får dårligere dekning sjøl om vi øker kjørehastigheten fra 4 til 5 eller 6 km/t.

Dekningsgrad i rosenkål ved ulik trykk, tidlig stadiet.

Hodekål

Det var god dekning på oversiden av bladene med alle dysetyper. På undersiden av bladet var det dårlig dekking på undersiden av bladene av alle dyser og særlig de to type dyser som gir 90% avdriftsreduksjon.

Dekninga blir bedre når man øker trykket fra 1,5 til 3 bar og gir ytterligere bedre dekning hvis man øker til 5 bar.

Det blir litt dårligere dekning med å øke hastigheten fra 4 km/t til 5 km/t og 6 km/t.

Dekningsgrad over og under blad i hvitkål, med to forskjellige sprøyteinnstillinger, 2 utprøvinger

Ulike dyser med forskjellig trykk sin påvirkning på dekningsgrad på tidlig stadium i hodekål, 2 utprøvinger.

Ulike dysers dekningsgrad med forskjellig kjørehastighet på overside av blad i hodekål på tidlig stadium, 2 utprøvinger i Agder.

Feltvert

Kultur

Sprøytetidspunkt

Asbjørn Stokkeland, Brugard

Gulrot

19.august 2021

Anders Lie, Særnes potet og grønnsakspakkeri

Rosenkål

1. juli 2021

Øystein Fredriksen

Aanon og Lars Johan Midstue

Gulrot

Hvitkål

16. juni 2020

7. juli 2020

27. august

Finansier: NLR Grøntsatsingsmidler