20200602 092818
⋅ Gjødsling

Gjødselplanlegging - Ansvar og plikter

Me i Norsk landbruksrådgiving Østafjells har satt opp forslag på gjødselplan for deg. I tillegg har me her samla litt informasjon rundt ansvar og plikter.
NLR Østafjells
Doff pumpetankvogn m Bomec nedfelling
Medlem
⋅ Gjødsling

Møkkhåndteringsutstyr med god N-utnytting

Vintertid er planleggingstid. Vurderer du med dagens gjødselpriser å investere i anna utrustning på bløtgjødselvogna eller slangeutstyret ditt for å øke nitrogenutnyttinga?
NLR Østafjells
305852475 1795067357503073 5749511357096813576 n
⋅ Gjødsling

Kløver - redusert gjødselkostnad – økt tilvekst og ytelse

Kløver i eng er en vinn-vinn-situasjon, den fikserer nitrogen og gir høyere tørrstoffopptak, tilvekst og melkeytelse. Kløverinnhold mellom 20-35% kan gi gode resultater. Forfatter: Kaja Kværner, Masterstudent, internship NLR Østafjells
Doff pumpetankvogn m Bomec nedfelling
Medlem
⋅ Gjødsling

Hvordan kan du som sauebonde bruke møkka di bedre?

Ved å bruke sauemøkk mer enn i åpenåker kan du redusere gjødselkostnaden din med 200-400 kroner pr dekar. Verdien pr tonn sauemøkk ligg i våre eksempel på 135-150 kroner pr tonn ved henholdsvis spredning etter 1.slått og på våren sammenligna med å ikke bruke den på eng.
NLR Østafjells
Nlr 41060548470
Medlem
⋅ Gjødsling

Opprøring av blaut saumøkk med dyra inne?

Opprøring skjer hos de fleste bøndene etter at dyra har kommet ut. Da er graset gjerne kommet for langt og møkka blir spredd etter 1.eller 2.slått. I disse gjødselpristider har vi sett at det er god gjødslingsøkonomi i å få spredd saumøkka på et stort areal og ut tidlig på våren når grasveksten er stor!
NLR Østafjells
Varmgang i silo
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Varmgang i siloen – hva gjør jeg?

Varmgang kan oppstå etter åpning av siloen. Åpningen medfører at lufttett masse får tilgang på oksygen og gjærsopp vekkes til liv, noe som fører til en ny gjæringsprosess. Det finnes tiltak for å redde siloen om uhellet er ute.
NLR Østafjells
20200527 082212
Medlem
⋅ Gjødsling

For seint å gjødsle høstbeiter og slåtteareal i siste halvdel av August?

Vann har helt klart vært minimumsfaktoren på mange jorder den siste måneden. Det kan også være at noen av dere lot være å gjødsle etter slått eller beite før i sommer på grunn av lite nedbør. Atter andre har ikke hatt full nytte av gjødsla de har hatt på.
NLR Østafjells
DSC 0364
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fra rundballer til plansilo - Besparelsen kom på uventa sted

Brødrene Skilbred la i fjor om høstelinja for grovfôr. Nå legges de 1000-1100 dekarne med gras i plansilo istedenfor rundball. Ute på jordet er høstekostnadene de samme, men redusert arbeid med rundballehåndtering og plast i utfôringa har gitt besparelser totalt sett.
NLR Østafjells
Mokkkjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Kjøre møkka sjølv eller bruke gyllesemi?

Skal eg berre bruke mineralgjødsel eller skal eg gidde å kjøre på husdyrgjødsel no etter slått? Det er 10-15 minutt transporttid til skiftet, så det kan vere freistande å la vere å kjøre på møkk å spare den tida. Kva kan gevinsten vere på å nytte husdyrgjødsel på areal der det tidlegare er vorte brukt mykje møkk? Skal eg kjøre husdyrgjødsel dit no også etter 1 slått, eller kun overgjødsel med mineralgjødsel?
NLR Østafjells
Plansilokjoring
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundball eller plansilo - Kva skal du velje?

Både rundballing og silolegging vil kunne gje deg eit godt og rimeleg grovfôr. Uavhengig av haustelinje er høge avlingar og «reindyrking» av ei haustelinje dei viktigaste faktorane for effektiv hausting av rimeleg grovfôr. I tillegg vil låge tap av avlinga gjennom konserveringsprosessen bety mykje for ein låg grovfôrpris.
NLR Østafjells
Bonde og ku
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Når er tida for å ta strukturfôr?

Når skal så strukturfôret til vedlikeholdsperioden til sau og ammekyr, sinkyr, hobbyhest høstes? Hvordan skal det se ut, hvor stor skal varmesummen være ?
NLR Østafjells
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
20200604 152342
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødslingsstrategier for grovfôr 2022

Dette er et tema vi har snakket mye om i høst og vinter. Vi går nå ut fra at de fleste har skaffa seg gjødsel og er i ferd med få ut den og må bruke det de har. Hvor mye den enkelte skal gjødsle er umulig å gi råd om her, se og bruk egen gjødselplan aktivt!
NLR Østafjells
1 2 3 4