Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
NLR Østafjells
20210601 160421
Medlem
⋅ Gjødsling

Tiltak mot høye gjødselpriser

Denne tematikken er så viktig nå at selv om vi har påpekt mye av dette før i høst gjentar vi nå en del tiltak i selve grovfôrproduksjonen som dere kan sette inn for å redusere gjødselkostnader.
NLR Østafjells
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
Akertistel i beite 2
Medlem
⋅ Ugras

Gjødsla høstbeite gir større norskandel!!

Det er nå stort fokus på klimabelastning, det er stor etterspørsel og økte verdensmarkedspriser på importerte proteinråvarer. Skal vi redusere avhengigheten av importert proteinkraftfôr og heller produsere proteinet selv? Det kan du bidra til ved å gjødsle høstbeitene dine!
NLR Østafjells
Kveke i gjenlegg
Medlem
⋅ Etablering

Fornye eng i 2022 - brakke nå i høst? -og når??

Med ei knallgod pløgsle kan du kvitte deg med mye flerårig ugras. Men driver du med redusert jordarbeiding eller har mye kveke og du ikke ønsker å kjøre flere år med aggresiv grønnfôrblanding, ett-/toårig raigras eller intensiv mekanisk brakking anbefaler vi absolutt kjemisk brakking i forkant av fornying. Det er da du har sjansen før enga blir sådd til. Men når anbefaler vi at det gjøres?
NLR Østafjells
Forraps foto Nord Norge
Medlem
⋅ Beite

Så grønnfôr til høstbeite til sau nå etter slåtten?

Lam i god vekst har økt fôrbehovet sitt når høsten kommer. Samtidig avtar grasveksten sterkt på høsten. Mange erfarer derfor at det kan skorte på høstbeite. Men vi har vekster som kan supplere høstfôringa når grasveksten dabber av.
NLR Østafjells
Hundekjeks
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

«Hundekjeks» smaker ikke bra for noen!

Aldri i mitt liv har jeg sett mer hundekjeks enn i Troms og Finnmark. Men vi ser den jammen meg mer og mer også her i Sør-Norge. Før holdt den seg stort sett til veikanter. Nå krabber den lenger og lenger inn i enga, da først og fremst varig eng.
NLR Østafjells
Kuer NMBU
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan unngå sporer i grovfôret?

Sporer er overlevelses-/hviletilstander for bakterier. Sporene har betydning for holdbarheten av søtmelk og er veldig ugunstige i osteproduksjon.
NLR Østafjells
Syretilsetning pickup
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel – mengde, kapasitet og plassering

Sørg for nok ensileringsmiddel for å sikre god fôrkvalitet. Finn ut hvor mye ensileringsmiddel din rundball skal ha og sørg for god tilpasning av doseringsutstyr (pumpe, dyser/spredebommer) og kjørehastighet til hvor raskt det går å fylle pressa eller vogn.
NLR Østafjells
20210601 110715
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grasutvikling - ulikt for artene

Grasartene starter med å danne blad ved basis av planta før den begynner å strekke seg i lengden. Da kommer etter hvert leddknutene fram. Ulike grasarter har ulikt antall blad før strekkinga setter i gang og de får heller ikke like mange leddknuter før skytinga setter inn. Ved å vite litt mer om hvor mange blad og leddknuter de ulike artene får kan dere følge utviklingen og gjøre dere klar for slått.
NLR Østafjells
Sau rundballehekk
Medlem
⋅ Beite

Sørg for myk overgang fra innefôring til beite

Mye av grunnlaget for stor mjølkeproduksjon (til konsum, lam og kalver) er allerede lagt tidligere i vinter. Nå må vi sørge for en smidigst mulig overgang til beitesesongen.
NLR Østafjells
DSC 0305
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan øke norskandelen i fôret til drøvtyggere?

Viktigste måten for i større grad å frigjøre seg fra avhengigheten av importråvarer i storfè – og småfekjøttproduksjonen er å ta grep i egen grovfôrproduksjon.
NLR Østafjells
Beite
⋅ Beite

Utmarksbeite - de beste beiteplantene

De fleste dyra som skal i utmarka er vel nå på plass der. Godt med ferie for både fè og folk! Tilveksten på beitet avhenger av en rekke faktorer. En viktig faktor er hvor mye selve beitet kan gi. Naturgitte forhold er nøkkelen til hva som vokser der – så må du som bonde og dyra nytte det best mulig. Vi kommer her litt innpå hvilke planter som er de viktigste beiteplantene for dyra i utmarka.
NLR Østafjells
E Nsilering petter fredriksen
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel duger

I Norge har vi lang tradisjon for bruk av ensileringsmiddel. Og med god grunn. Varierende høsteforhold og høsteteknikker gjør bruk av ensileringsmiddel fortsatt viktig for å bevare mest mulig fôr.
NLR Østafjells
DSC 0898
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Sukker i ulikt grovfôr til hest

Sukker er for de aller fleste hester uproblematisk. Samtidig er sukker ofte relatert til forfangenhet hos hest. Sukkerinnholdet i grovfôr varierer i stor grad med vekstforhold og tørrstoffnivå. Beiting på våren kan gi utfordringer – vær derfor ekstra obs nå!! Med god beitestrategi og bevisst produksjon/innkjøp av vinterfôr kan du forebygge fôringsrelaterte sjukdommer.
NLR Østafjells
1 2 3