Mokkkjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Kjøre møkka sjølv eller bruke gyllesemi?

Skal eg berre bruke mineralgjødsel eller skal eg gidde å kjøre på husdyrgjødsel no etter slått? Det er 10-15 minutt transporttid til skiftet, så det kan vere freistande å la vere å kjøre på møkk å spare den tida. Kva kan gevinsten vere på å nytte husdyrgjødsel på areal der det tidlegare er vorte brukt mykje møkk? Skal eg kjøre husdyrgjødsel dit no også etter 1 slått, eller kun overgjødsel med mineralgjødsel?
NLR Østafjells
Plansilokjoring
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Rundball eller plansilo - Kva skal du velje?

Både rundballing og silolegging vil kunne gje deg eit godt og rimeleg grovfôr. Uavhengig av haustelinje er høge avlingar og «reindyrking» av ei haustelinje dei viktigaste faktorane for effektiv hausting av rimeleg grovfôr. I tillegg vil låge tap av avlinga gjennom konserveringsprosessen bety mykje for ein låg grovfôrpris.
NLR Østafjells
Bonde og ku
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Når er tida for å ta strukturfôr ?

Når skal så strukturfôret til vedlikeholdsperioden til sau og ammekyr, sinkyr, hobbyhest høstes? Hvordan skal det se ut, hvor stor skal varmesummen være ?
NLR Østafjells
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
20200604 152342
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødslingsstrategier for grovfôr 2022

Dette er et tema vi har snakket mye om i høst og vinter. Vi går nå ut fra at de fleste har skaffa seg gjødsel og er i ferd med få ut den og må bruke det de har. Hvor mye den enkelte skal gjødsle er umulig å gi råd om her, se og bruk egen gjødselplan aktivt!
NLR Østafjells
Tractor gaa0a79dc6 1920
⋅ Gjødsling

Høge gjødselpriser snur på gamle fasiter. Er tørr urea aktuelt nå?

Urea er verdens mest brukte nitrogen(N)gjødsel og er gjerne rimeligere enn annen N-gjødsel – også hos oss. Likevel skal det små N-tap til før annen gjødsel konkurrerer på pris. N-tapet ved bruk av tørr urea er avhengig av spredemåte, temperatur, jordas pH med mer. Til eng anser vi den som nokså uaktuell, noe mer aktuell til åpenåkervekster.
NLR Østafjells
Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
NLR Østafjells
20210601 160421
Medlem
⋅ Gjødsling

Tiltak mot høye gjødselpriser

Denne tematikken er så viktig nå at selv om vi har påpekt mye av dette før i høst gjentar vi nå en del tiltak i selve grovfôrproduksjonen som dere kan sette inn for å redusere gjødselkostnader.
NLR Østafjells
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
Akertistel i beite 2
Medlem
⋅ Ugras

Gjødsla høstbeite gir større norskandel!!

Det er nå stort fokus på klimabelastning, det er stor etterspørsel og økte verdensmarkedspriser på importerte proteinråvarer. Skal vi redusere avhengigheten av importert proteinkraftfôr og heller produsere proteinet selv? Det kan du bidra til ved å gjødsle høstbeitene dine!
NLR Østafjells
Kveke i gjenlegg
Medlem
⋅ Etablering

Fornye eng i 2022 - brakke nå i høst? -og når??

Med ei knallgod pløgsle kan du kvitte deg med mye flerårig ugras. Men driver du med redusert jordarbeiding eller har mye kveke og du ikke ønsker å kjøre flere år med aggresiv grønnfôrblanding, ett-/toårig raigras eller intensiv mekanisk brakking anbefaler vi absolutt kjemisk brakking i forkant av fornying. Det er da du har sjansen før enga blir sådd til. Men når anbefaler vi at det gjøres?
NLR Østafjells
Forraps foto Nord Norge
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Så grønnfôr til høstbeite etter slåtten?

Ungdyr og lam i god vekst har økt fôrbehovet sitt når høsten kommer. Samtidig avtar grasveksten sterkt på høsten. Mange erfarer derfor at det kan skorte på høstbeite. Men vi har vekster som kan supplere høstfôringa når grasveksten dabber av.
NLR Østafjells
Hundekjeks
Medlem
⋅ Arter og sorter - flerårige

«Hundekjeks» smaker ikke bra for noen!

Aldri i mitt liv har jeg sett mer hundekjeks enn i Troms og Finnmark. Men vi ser den jammen meg mer og mer også her i Sør-Norge. Før holdt den seg stort sett til veikanter. Nå krabber den lenger og lenger inn i enga, da først og fremst varig eng.
NLR Østafjells
Kuer NMBU
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan unngå sporer i grovfôret?

Sporer er overlevelses-/hviletilstander for bakterier. Sporene har betydning for holdbarheten av søtmelk og er veldig ugunstige i osteproduksjon.
NLR Østafjells
Syretilsetning pickup
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel – mengde, kapasitet og plassering

Sørg for nok ensileringsmiddel for å sikre god fôrkvalitet. Finn ut hvor mye ensileringsmiddel din rundball skal ha og sørg for god tilpasning av doseringsutstyr (pumpe, dyser/spredebommer) og kjørehastighet til hvor raskt det går å fylle pressa eller vogn.
NLR Østafjells
1 2 3