DSC 0305
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Hvordan øke norskandelen i fôret til drøvtyggere?

Viktigste måten for i større grad å frigjøre seg fra avhengigheten av importråvarer i storfè – og småfekjøttproduksjonen er å ta grep i egen grovfôrproduksjon.
NLR Østafjells
Beite
⋅ Beite

Utmarksbeite - de beste beiteplantene

De fleste dyra som skal i utmarka er vel nå på plass der. Godt med ferie for både fè og folk! Tilveksten på beitet avhenger av en rekke faktorer. En viktig faktor er hvor mye selve beitet kan gi. Naturgitte forhold er nøkkelen til hva som vokser der – så må du som bonde og dyra nytte det best mulig. Vi kommer her litt innpå hvilke planter som er de viktigste beiteplantene for dyra i utmarka.
NLR Østafjells
E Nsilering petter fredriksen
Medlem
⋅ Konservering

Ensileringsmiddel duger

I Norge har vi lang tradisjon for bruk av ensileringsmiddel. Og med god grunn. Varierende høsteforhold og høsteteknikker gjør bruk av ensileringsmiddel fortsatt viktig for å bevare mest mulig fôr.
NLR Østafjells
DSC 0898
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Sukker i ulikt grovfôr til hest

Sukker er for de aller fleste hester uproblematisk. Samtidig er sukker ofte relatert til forfangenhet hos hest. Sukkerinnholdet i grovfôr varierer i stor grad med vekstforhold og tørrstoffnivå. Beiting på våren kan gi utfordringer – vær derfor ekstra obs nå!! Med god beitestrategi og bevisst produksjon/innkjøp av vinterfôr kan du forebygge fôringsrelaterte sjukdommer.
NLR Østafjells
Plansilo pakking
Medlem
⋅ Konservering

Vær OBS på varmgang ved silolegging i varmt vær

Varmt vær under silolegging gir ekstra utfordringer i forhold til varmgang- spesielt i plansiloer. Stor kapasitet, moderat fortørk og god snitting gir godt grunnlag. Dette sammen med bruk av ensileringsmidler med propionsyre i, tung pakking og rask, tett lukking av siloen er våre beste anbefalinger for å begrense varmgang!
NLR Østafjells
Nlr 62827882129
⋅ Grovfôr

Karbonbinding i eng

"Eng er åkers moder" er et gammelt munnhell. I det tradisjonelle landbruket har enga vært den oppbygggende delen av vekstskifte med karbonfangst og gryndannelse. Hva kan vi gjøre for at enga trives både over og under bakken?
NLR Østafjells
Jord i hand Foto Silja Valand
⋅ Grovfôr

Mer jordkarbon med bevisste valg

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.
NLR Østafjells
Kalking
Medlem
⋅ Gjødsling

Hvor mye kalk trengs per dekar?

Høsten er kalkingstid for mange. Tidligere i høst var det svært fine kjøreforhold for kalkvognene. Akkurat nå er det for bløtt, men tørker det opp igjen eller det kommer barfrost kan kalking være aktuelt, også til eng som er nokså flat. Flat eng kan også få kalk på vinterstid om ikke det er for mye snø.
NLR Østafjells
Luserne. Foto: Hege Sundet.
⋅ Arter og sorter - flerårige

Luserne - hvordan få en god etablering?

Det dyrkes lite av belgveksten luserne i Norge, men den har stort potensial hvis den slår til. Luserne er mer kravstor enn kløver og bør dyrkes på et godt og lunt sted med djup, mold- og næringsrik jord som er godt oppkalka og drenert. Den krever et godt såbedd og godt med vatn i etableringsfasen
NLR Østafjells
Krattknusing fjellet
Medlem
⋅ Beite

Krattknusing – hvor gjør man det mest fornuftig?

Krattknusing kan være en aktuell måte å forbedre beiter på i lågfjellet. Ikke alle som har gjort det i utmark har vært like heldige med resultatet. Krattknusing av busksjiktet øker tilgangen på lys og varme i feltsjiktet der gras og urter vokser. Det bedrer også konkurranseforholdene for disse. Men fjerning av busksjikt kan også føre til uttørking. Det kan medføre at andre mer tørketålende, mindre produktive arter kommer inn og beiteverdien reduseres. God tilgang på fuktighet og næring der det skal krattknuses er derfor viktig for at man skal lykkes! Vegetasjonskart er gode redskap for å vurdere hvor krattknusing kan være aktuelt.
NLR Østafjells
Skog til beite
Medlem
⋅ Beite

Rydding av skog til beiter

Det er mye lettere å holde ved like et beite enn å begynne fra bånn av i beiter der det har vokst opp igjen skog i løpet av 25-40 år. Men dersom man trenger mere beiter må man kanskje gjøre om skog til beiter.
NLR Østafjells
Einer pa setervollen
Medlem
⋅ Beite

Fjerning av einer i beiter

Kampen mot gjengroing med kratt og skog er viktig for å ta vare på beitekvalitet. Kommunen skal godkjenne om arealet tilfredsstiller krava til innmarksbeite. Femti % av arealet skal da være dekt av grasarter og beitetålende urter. I tillegg skal beitet ha et tydelig kulturpreg. Treklynger og enkelttre bør imidlertid stå igjen for ly og skygge til dyra.
NLR Østafjells
Mule og grovfor
⋅ Grovfôr

Høstetidspunkt grovfôr til hest

Hester har ulike behov for energi ut ifra alder, avl, trening m.m. Utviklingsstadiet på graset vil avgjøre energikonsentrasjonen i grovfôret og dermed bestemme H-klassen. Alle H-klasser kan være topp grovfôr, om det brukes til rett hest.
NLR Østafjells
Hostbeite forminsket gr
Medlem
⋅ Overvintring

La enga være i fred under plantenes vinterforberedelsene

September er kommet. Dagene blir kortere og temperaturene faller. Det gir både oss og flerårige vekster signaler om at det er andre tider i vente som det faktisk er lurt å forberede seg på om skal man overleve. Plantene må herdes – det må bygges opp vinterniste og økt frosttoleranse. Hvordan skjer dette og hva styrer det?
NLR Østafjells
Gjodselsekker FK og NF
Medlem
⋅ Grovfôr

Kjøpe gjødsel nå eller vente?

Nytt gjødselår fra 1.juli betyr nye priser. Fram til nå har det ikke vært termintillegg, men det renner på fra 1.september. Gjødselleverandørene har salgskampanjer nå på høsten, dette for å spare lagerplass og fordele distribusjonen av gjødsel over et lengre tidsrom. Mange av dere vurderer - Skal jeg kjøpe gjødsel nå eller vente til våren?
NLR Østafjells
1 2