Dialog
Medlem
⋅ HMS

Ungdom i arbeid

Skal du ha sommerhjelp på din gård? Da er det et par ting som er viktig å huske.
NLR Nord Norge
3 A7 A9312
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr.3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
Nettside herobilde
⋅ HMS

HMS-rådgiving på gården

Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste
3 A7 A9312
⋅ Traktor

Grasvettregel 3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
Utmarksbeite 3
⋅ Husdyr

Husdyr på beite

Det er snart tid for å slippe husdyr i utmark. Dette er god ressursutnyttelse og god dyrevelferd. Beiteperioden kan også by på interessekonflikter i noen områder.
NLR HMS
Nlr 61379295144
⋅ Plantevern

Velg riktig verneutstyr!

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr!
NLR HMS
Sikkerhet i varonna 3
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet i våronna

Våronna er en travel periode med mye som skal gjøres på kort tid. Med god planlegging og litt struktur legger du et godt grunnlag for ei sikker og effektiv våronn.
NLR Trøndelag SA
Familien Simon Andre Simonsen 2021
⋅ HMS

Bonden er gårdens viktigste ressurs

Store omveltninger i verden gjør at den økonomiske situasjonen for bonden gått fra vanskelig til nærmest umulig med høye priser på mange driftsmidler. En presset økonomi er blant de viktigste årsakene til psykisk sykdom, men også den fysiske helsa er utsatt.
NLR Agder
1 2 3 ... 7