Høstetidspunkt grovfôr til hest

13.07.2020 (Oppdatert: 13.07.2020) Mari Hage Landsverk, Juni S. Karlsen

Hester har ulike behov for energi ut ifra alder, avl, trening m.m. Utviklingsstadiet på graset vil avgjøre energikonsentrasjonen i grovfôret og dermed bestemme H-klassen. Alle H-klasser kan være topp grovfôr, om det brukes til rett hest.

Høsteprognosene som tas av NLR i sesongen tas fra et tidlig utviklingsstadie på graset for å sikre at bønder som er ute etter et fôr med høyt energiinnhold slår i rett tid. Dette er fôr som er beregnet til høytytende produksjonsdyr eller dyr i vekst, deriblant avlshopper og unghester. Fôr med mindre energi som skal brukes voksen hest i lett trening o.l. bør slås senere, men hva vil senere si?

 

Slåttetid

Til de fleste voksne hobbyhester ønsker vi mer struktur (omtales også som fiber eller NDF) og ofte lavere energi- og proteininnholdet enn fôr til avlshopper og unghester i vekst. Energiinnhold beskrives med H-klassene 1-5 (se avsnitt lenger ned).

Energiinnholdet blir lavere jo lenger graset har kommet i utvikling. Ved begynnende skyting (grasstrå nr. 2 under) er graset på ca. 0,9 FEm/kg TS (Fôrenhetskonsentrasjon melk), altså ganske energirikt. En tommelfingerregel er at fôr til hobbyhest høstes 2-4 uker etter begynnende skyting på timotei, nærmere blomstring. Fallet i fôrenhetskonsentrasjon er avhengig av temperatur, men vi kan i gjennomsnitt si en nedgang på ca. 0,01 FEm/kg TS pr dag (f.eks fra 0,96-0,95) -mer i svært varmt vær, mindre i kaldt vær.

Bilde 1: Utviklingsstadier på gras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEmelk/ kg TS               0,98-1,05                       0,88-0,95                       0,75 - 0,8

FEhest/ kg TS              0,79-0,86                       0,70-0,77                      0,58-0,63

                                     Høyt H1                             H1                                  H2

Omregning fra FEm til FEh

Ofte kommer vi over fôr som er analysert med energi i FEm, f.eks. høsteprognosene fra NLR. For å regne fra FEm til FEh kan vi bruke følgende formler:

Ensilage:   FEh = -0,11155 + 0,92443 x FEm

Høy:           FEh = -0,05453 + 0,82542 x FEm

 

Grovt sett ser vi at FEh ligger ca. 0,2 enheter lavere enn FEm.

 

Fôrenhet hest relatert til H-klasse

H-klassifisering 1-5 sier kun noe om energikonsentrasjonen i fôret, ikke noe om proteinmengde, andre næringsstoffer eller hygienisk kvalitet.

 

Tab 1: H-klasse inndelingene hentet fra Eurofins

Klasse

H1

H2

H3

H4

H5

FEh/kg TS

>0,62

0,62-0,58

0,57-0,52

0,51-0,46

<0,46

 

H1 høy trenger ikke være synonymt med det beste grovfôret. Alle H-klasser kan være topp grovfôr, om det brukes til rett hest. Tilpass din kvalitet til hesten som skal ha det. Om ikke energikonsentrasjonen ble som planlagt tilpass fôrmengde, etetid eller brukergruppe.

Les mer om de ulike H-klasse inndelingene, NDF m.m. hos Eurofins her

 

Hvilken grovfôrkvalitet trenger jeg?

Hester i hard trening, unghester, drektige eller lakterende hopper har oftest behov for et fôr med et høyt energiinnhold. Også andre hester i spesielle situasjoner kan ha behov for et fôr med høyere energiinnhold.

Under har vi satt sammen en grovtabell over hvilke H-klasse/ energi- og proteinbehov forskjellige hestegrupper trenger, men dette er selvsagt avhengig av flere ting inkl. hesterase.

 

Tab 2: Grovfôrkvalitet for ulike hestegrupper

Hestegruppe

Energibehov

Protein behov

FEh/ kg TS

H-klasse

Hester vedlikehold/ hobbyhest/ lett trening*, ponnier

Lavt

Svært lavt - Middels 

0,5

(0,57-0,46)

H3-H4-H5

Hester i hard trening og konkurranse*

Høyt

Lavt - Middels

0,7

(>0,62 - 0,58)

H1-H2-H3

Avlshoppe (høydrektig, lakterende)

Høyt

Høyt – Svært høyt

0,7

(>0,62 - 0,58)

H1-H2

Unghest

Høyt, spesielt første året

Høyt – Svært høyt, spesielt første året

0,7

(>0,62 - 0,58)

H1-H2

 * Ridehester/ hobbyhester regnes for å være i lett trening og trenger derfor et fôr med mindre energi enn travhester og galopphester som ofte regnes for å være i hard til intens trening.

 

Proteininnholdet er rangert fra svært høyt til svært lavt i Eurofins sin tabell.

Tab 3: Fordøyelig råprotein inndelingen g/k TS

Fordelen med å gi et grovfôr av lavere H-klasse til en hobbyhest, eks. H3 eller H4, er at hesten kan få lenger spisetid uten at det trenger å være et overskudd av energi i rasjonen. Dette er gunstig for hestens fordøyelse, både fordi hestene er laget for å spise 16-18 timer om dagen i det fri, i tillegg til at det stimulerer spyttproduksjon. Økt spyttproduksjon fungerer som en buffer i magen og nøytraliserer fôrmiksen i magesekken. Dette er med på å motvirke blant annet magesår. Derfor er fôr med lavere energiinnhold bedre å gi enn mer kraftfôr eller et energirikt grovfôr i rasjonen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.