P1000326
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulator for potetproduksjon

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR
Jordprover GRF
⋅ Klimatilpassing

God agronomi er gode klimatiltak

Hva påvirker utslippa av klimagasser fra jordbruket – litt om lystgassutslipp fra jorda.
Landbruk Nordvest
Staende vatn i jordbaeraker
Medlem
⋅ Plantehelse

Planter i vassjuk jord

Vatn er ein av dei viktigaste faktorane for alt liv, også planteliv. Det kan verte både for mykje og for lite vatn, og i begge høve kan plantene bli skadde.
Landbruk Nordvest
5. Lupin. Foto: Silja Valand
⋅ Olje- og belgvekster

Forsøk med samvekster i høstraps

Forsøksresultater fra forsøk med samvekster (companion crops) i høstraps.
NLR Viken
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Klima

Været i vekstsesongen 2020

Temperaturen var høyere enn normalt gjennom hele vekstsesongen med unntak av juli som stort sett lå under normalen på alle målestasjoner. Det var svært lite nedbør over hele Agder fra 20. mars til 1. mai, noe som ga god tid til våronn. Juni, juli og oktober hadde derimot store nedbørsmengder.
NLR Agder
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
Direktesaadd korn lkjuus
Medlem
⋅ Jordstruktur

20 år uten jordarbeiding

Mange år med direktesåing og redusert jordarbeiding har endret jordas egenskaper.
NLR Øst
Dyrkingssystemforsoket pa Apelsvoll Foto NIBIO
⋅ Karbonbinding

Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet

Karbonfangst og -lagring er motebegrep som enda ikke har særlig praktisk relevans i industrien, men hvor pilotprosjekt antagelig snart settes i gang. Spørsmålet reiser seg om det er mulig å fange karbon på en billigere måte i bondens «bedrift», dvs. åkeren og jorda den vokser på.
Fagforum Korn
Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Klimatilpassing

Ny klimanormal

Kva er normalt klima? Fram til nyttår var dette middeltemperaturar og nedbør i perioden 1961-1990. Frå 1.januar 2021 er klimaet i perioden 1991-2020 den nye normalen.
NLR Trøndelag SA
Bilde EVA Mokk
Medlem
⋅ Klima

Ta i bruk klimakalkulatoren

Landbruket skal redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 5 mill. tonn CO2 innen 2030. Klimakalkulatoren gir deg oversikt over utslippene på egen gård slik at mulige klimatiltak kan kartlegges. Skal landbruket nå målene i klimaplanen må alle bidra.
NLR Agder
1 2 3 4 5