Det har vært en unormalt mild førjulsvinter i nord. Bardufoss meteorologiske værstasjon viser flere runder med temperatur over 0 grader i november, og 5,2 grader over 30-års normalen i snitt. For desember var temperaturen 2,5 grader høyere enn normalt. Unormalt lite nedbør har ført til at tela raskt stakk seg ned da kaldværet satte inn ved årsskiftet. Mildværet gjennom hele høsten kan ha tært ekstra på opplagsnæringa til graset, og dersom det blir mye snø på etterjulsvinteren, kan det bli sein vår og hardt for graset å stå løpet ut.

> temp. (kilde: www.yr.no)

Telemåling

Telemålinger har vært foretatt i Nord-Norge siden sist på 1990-tallet, og blant annet har vi lært at tela tiner lite og ingenting, så lenge snøen ligger. Hvis det er dyp tele tiner det også minimalt nedenfra. Snø som fremdeles ligger på jordene etter siste halvdel av mai og over i juni kan bidra til stor uttynning av grasdekket på grunn av overvintringssopp. Spesielt hvis det i tillegg er tina mark under snøen. Matpakken til graset blir mindre og mindre for hver dag som går under snø og is. Langvarig snødekke og/eller isdekke gir uttynning av gras- og kløverbestanden. Plantene som overlever, har lite opplagsnæring igjen og tyngre for å komme i gang om våren. Ofte ser vi dårlig busking og skyting på lavt strå som resultat. Tabellen under viser status for telemålinger i nordre Nordland og Troms nå i januar

Teledybde i Nordre Nordland og Troms vinteren 2020-2021

Dato

Sted

Teledybde
cm

Snødybde
cm

Merknad

21.12.2021

Gammelgården, Storslett

21

8

Ikke is

19.01.2021

Båtnes, Storslett

80

6

Ikke is

Holt i Målselv

Ikke is

17.01.2021

Rundhaug, Målselv

25

19

Ikke is

15.01.2021

Grundnes, Målselv

88

5

Ikke is

Moen i Målselv

Ikke is

21.01.2021

Øvre Bardu

75

2

Ikke is

21.01.2021

Kvæfjordeidet

50

2

Ikke is

16.01.2021

Lehn, Vesterålen

17

1

Skare

16.01.2021

Nyland, Vesterålen

1

0,5

Skare


Prosjekt GrasSAT

De fleste av stedene med telemålinger er knyttet til et prosjekt i Polen og Norge; «GrasSAT», i regi av NIBIO m.fl, som startet opp i høst. Kort sagt har prosjektet som formål å utvikle en data-applikasjon, ved å ta i bruk satellittdata, for å bidra til å optimalisere grovfôrproduksjonen. For å kalibrere målingene gjort av satellitt, bidrar medlemmer og rådgivere i NLR Nord Norge i prosjektet med registrering av snødybde, tele, overvintring og avling. Prosjektet finansieres av de norske EØS-midlene gjennom programmet PolNor.

Vær forberedt

Selv om vinteren så langt ser ut til å kunne bli tøff for engvekstene flere steder, skal vi ikke male fanden på veggen. Det er likevel ikke så dumt å innstille seg på snøåting dersom det blir mye snø. Vi anbefaler også å bestille frø i god tid for reparasjonssåing av ung eng, eller fornying av areal.