Hveteaker moden Foto Einar Strand
⋅ Høsthvete

Gjødsling til høsthvete, såtid og overvintring

I en forsøksserie, som er en del av ProHøst-prosjektet, er behovet for næring på høsten sett i sammenheng med såtidspunkt og risikoen for dannelse av snømugg gjennom vinteren. Videre er det sett på om radgjødsling av fosforet på høsten er mer hensiktsmessig sammenlignet med breispredning av fosforet på våren. I artikkelen omtales resultatene fra fem felt gjennomført sesongen 2021−22.
Fagforum Korn
Biostimulanter grobladet
Medlem
⋅ Grønnsaker

Hva er biostimulanter?

Hva er biostimulanter, og hvordan kan de bidra i produksjonen?
NLR Øst
Honsehirse 3
⋅ Korn

Hønsehirse må tas på alvor

Hønsehirsen ser ut til å ha ventet med spiring til jorda ble fuktet opp igjen og riktig tidspunkt for sprøyting hadde vært etter skyting av vårkornet.
NLR
Sort x plantevern Foto Unni Abrahamsen
⋅ Sorter

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Utprøving av sorter i verdiprøvingen skjer uten soppbekjempelse for å få opplysninger om hvordan sorter naturlig motstår sjukdommer. Fra og med 2002 er det ved siden av noen verdiprøvingsfelt anlagt tilleggsforsøk (VIPS-forsøk) hvor de viktigste sortene er behandlet mot sopp. Ved å sammenligne resultatene fra begge forsøksseriene får en dokumentasjon på betydningen av soppbekjempelse hos ulike sorter.
Fagforum Korn
Bladflekkmodellen
⋅ Vårhvete

Sammenligning av risikomodeller for bladflekksjukdommer i vårhvete

Bladflekksjukdommer (hvetebladprikk, hveteaksprikk og hvetebrunflekk) kan føre til betydelig reduksjon i både avlingsmengde og kvalitet i hvete. Sjukdommene er svært klimaavhengige og temperatur og fuktighet har stor betydning for utvikling av symptomer og spredning av sjukdommene i åkeren. Det er dermed viktig å utvikle og bruke risikomodeller som kan varsle om sjukdomsangrep, og gi råd om soppbekjempingsbehov før symptomene har spredd seg i åkeren.
Fagforum Korn
Hovedbilde
⋅ Jord

Karbon agro

I Karbon Agro er det fokus på at meitemark, insekter, fugler og kulturplanter skal trives. Målet er å øke matproduksjonen uten å gå på bekostning av miljø...
NLR Øst
1 2 3 ... 24