20200602 092818
⋅ Gjødsling

Gjødselplanlegging - Ansvar og plikter

Me i Norsk landbruksrådgiving Østafjells har satt opp forslag på gjødselplan for deg. I tillegg har me her samla litt informasjon rundt ansvar og plikter.
NLR Østafjells
Forsoksfelt okologisk hvete
⋅ Økologisk

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. På grunn av mye ugras som tok overhånd i feltet utover sommeren ble feltet dessverre ikke høstet, og tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.
NLR Østafjells
Forsoksjordet pa Buskerud for tresking av hostkorn
⋅ Høsthvete

Forsøk: arter og sorter høstkorn

Høstkornfeltet med Arter og sorter besto i 2020/21 av fem sorter av hhv Høsthvete, Høstrug og Rughvete. Feltet ble sådd 22. sep-tember, og fikk en grei etablering før vinteren. Overvintringa var også god, særlig av rug og rughvete. Noe dårligere overvintring var det på høsthveten.
NLR Østafjells
Havre shutterstock 1820681840
⋅ Sorter

Forsøk: verdiprøving havresorter

Verdiprøvingsfeltet i havre som ble anlagt østafjells i 2021 utgikk dessverre på grunn av gul dvergsjuke og frittflue. Resultatene under viser 6 felt på østlandet i 2021. Sortene som gjør det best er Gunhild og Belinda med 620 og 607 kg pr dekar.
NLR Østafjells
DJI 0210
⋅ Gjødsling

Forsøk: Utprøving av NEO

Nitrogen Enriched Organic fertiliser (NEO) – Nitrogen beriket organisk gjødsel lages etter en metode utviklet av N2-applied som har sin utviklingsavdeling Flesberg.
Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
NLR Østafjells
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
Jord i hand Foto Silja Valand
⋅ Klima

Mer jordkarbon med bevisste valg

For å binde mer karbon enn det som brytes ned, må det jobbes med små og store valg som påvirker jordhelse og plantevekst. Hver gård og situasjon er unik. Det finnes derfor ikke en løsning for alle.
NLR Østafjells
Grønt plantedekke
⋅ Jord

Fangvekster i korn

Ved å dyrke fangvekster oppnår vi en lengere periode med fotosyntese ved at de vokser videre i kornstubben etter tresking.
NLR Østafjells
Gjodselsekker FK og NF
Medlem
⋅ Grovfôr

Kjøpe gjødsel nå eller vente?

Nytt gjødselår fra 1.juli betyr nye priser. Fram til nå har det ikke vært termintillegg, men det renner på fra 1.september. Gjødselleverandørene har salgskampanjer nå på høsten, dette for å spare lagerplass og fordele distribusjonen av gjødsel over et lengre tidsrom. Mange av dere vurderer - Skal jeg kjøpe gjødsel nå eller vente til våren?
NLR Østafjells
Gjessing korntorke august 2020
Medlem
⋅ Korn

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

Erling Gjessing driver økologisk melke- og planteproduksjon i Sande i Vestfold. Han har ei eldre tørke, men den har på ingen måte kapasitet til å ta imot mye korn på en gang. Og så var det svært tungvint å tørke frø der. Noen år skulle han gjerne også kunne tørke litt høy. – Før om årene har jeg levert korn litt etter hvert og så tørket nye partier. Men noen år blir som i år – da alt kommer på en gang – eller at det er vanskelig innhøsting, sier Gjessing.
NLR Østafjells
Kjorbar torke
Medlem
⋅ Korn

Egen tørke - en forutsetning for vekstskifte?

En eller annen form for vekstskifte anbefales i kornproduksjonen, særlig om det dyrkes hvete. På en ren korngård snakker vi om havre, protein- og oljevekster i veksling med bygg eller hvete. Mens havre greit kan baseres på direktelevering, krever protein- og oljevekster i større grad mulighet for tørking og lagring på gården.
NLR Østafjells
1 2