Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

03.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018) Dagfinn Ystad

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Endelig godkjenning av plantevernjournalen har nå kommet, og du kan laste den ned her og tilpasse den til din gård.        

Plantevernjournalen (KLIKK) består av to arkfaner,  er laga i XL og er operativt. Forsida med avkryssing, blir en bekreftelse på at IPV-prinsippene og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

Selve journalen er arkfane to. Her er kolonnene merket rødt obligatoriske.  De lysegrønne kolonnene er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Her kan du klippe og lime, og legge til linjer etter behov i din drift.

Dette er altså ikke en fasit på akkurat hvordan en plantevernjournal må se ut, men de opplysningene som inngår i denne må kunne dokumenteres på en eller annen måte ved en revisjon/kontroll.

Det er også utarbeidet sjekklister på oppdrag fra Landbruks- og Matdepartementet. Disse er ikke obligatoriske, men kan være nyttige for enkelte.  Du som produsent, vil kunne ha dem som en del av din dokumentasjon.   

Om du ønsker informasjon om de forskriftsendringene, som kom i fjor, har NLR utarbeidet informasjon om dette. 

Til orientering er det krav om utfylt journal i søknad om RMP-tilskudd (Regionale miljømidler).

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.