Kjøpe eller lease?

02.12.2020 (Oppdatert: 02.12.2020) Arne Nøkland

Maskinforhandleren har avtale med et finansieringsselskap som kan tilby både lån og leasingavtale til samme rente. Nominell rente er 2 %. Hva er dyrest og hva bør du velge?

Det er umulig å gi et «riktig» svar på det uten å vite mer om kjøperen og tiltenkt bruk av utstyret som kjøpes. Dersom maskinen har en forventet levetid mindre enn avskrivingstiden for maskiner (saldoavskriving, maks 20%) taler det sterkt for velge leasing av maskinen. Dersom maskinen har en forventet levetid på 12 år og mer og det er viktig for deg å regulere næringsinntektene fra år til år – vil kjøp og lånefinansiering være det beste. Nettokostnaden er hipp som happ ved finansieringsmåtene. Men det er klart at for både kjøp og leasing er nettokostnaden lågere desto høgere marginalbeskatning du har.     

 

 

Eksempel med et maskinkjøp på kr 500 000

Dette er en investering i næring og alle kostnadene ved leasingen eller lånet vil da komme til fratrekk på næringsinntekten. (i motsetning til private lån der du bare får fratrekk for renteutgiftene på skattemeldingen med redusert alminnelig inntekt.)  

Dersom kjøperen normalt har en alminnelig inntekt på ca kr 400 000 blir marignalskatten (altså skatten som kjøperen betaler på de siste inntjente kronene): 22% + 4,0 % + 11,4% = 37,4%

Dersom alminnelig inntekt er ca kr 700 000 blir marginalskatten: 22% + 13,2% + 11,4% = 46,6%

Skattesatser 2021  

Trygdeavgift på personinntekt = 9,2% for lønnsmottakere og 11,4% for næringsdrivende

Skatt på alminnelig inntekt (over frikort) = 22%

Trinn 1 fra kr 184 800 = 1,7%

Trinn 2 fra kr 260 100 = 4,0%

Trinn 3 fra kr 651 250 = 13,2%

Trinn 4 fra kr 1021 550 = 16,2%

 

La oss sammenligne hvordan et kjøp med 100% lånefinansiering slår ut sammenlignet med en leasingavtale uten forskuddsleie (vanligvis krever gjerne leasingselskapene forskuddsleie (startleie) på 10 – 50%, men det kompliserer regnestykket).

Både lånets og leasingavtalens løpetid er 7 år fra 1. desember 2020.

Nominell låne- og leasingrente er 2,0%.

Terminbeløp i leasingavtalen og banklånet er kr 95.

Etablerings- og tinglysingsgebyret på kr 3 463 er likt for lån og leasing.

Utkjøp av traktoren ved leasingavtalens slutt er lik en månedsleie (Det er tatt med i beregningen her.)

Tabell 1: Lånekostnader i næring med et annuitetslån på kr 500 000 før og etter skatt. Låneopptak 1.desember 2020 og løpetid 7 år. Maksimale saldoavskrivinger (20%) er brukt.

                                                                                                          Skatteeffekt (spart skatt)

År        Terminer         Årlig innbet.   Renter & omk. Avskriving     Trinn 2             Trinn 3

2020       1                            kr 9 942                kr 4 391                kr 100 000            kr 39 342              kr 48 846

2021       12                          kr 77 745              kr 10 414              kr 80 000              kr 34 055              kr 42 293

2022       12                          kr 77 745              kr 9 055                kr 64 000              kr 27 514              kr 31 172

2023       12                          kr 77 745              kr 7 669                kr 51 200              kr 22 140              kr 27 535

2024       12                          kr 77 745              kr 6 254                kr 40 960              kr 17 781              kr 22 084

2025       12                          kr 77 745              kr 4 811                kr 32 768              kr 14 153              kr 17 577

2026       12                          kr 77 745              kr 3 339                kr 26 214              kr 11 131              kr 13 824

2027       11                          kr 71 265              kr 1 742                kr 20 972              kr 8 558                kr  10 627

Sum                                    kr 547 677                                                                       kr 174 705            kr 216 958

Sum kostnad etter skatt:                                                                                          kr 372 972            kr 330 719

Merknad: Rest til avskriving i de neste 7 årene er kr 83 886.

 

Tabell 2: Leasingkostnader før og etter skatt for en investering og leasingavtale på kr 500 000 pluss etablering- og tinglysingsgebyr og fakturagebyr. Leasingrente er 2,00% og avtalens lengde er 7 år fra 1.desember 2020. Utkjøp ved leasingavtalens utløp er 1 månedsleie (kr 6 373 + mva).

                                                                                              Skatteeffekt (spart skatt)

År        Terminer         årlig innbetaling, inkl gebyrer          Trinn2             Trinn 3

2020       1                            kr 6468+ 3463                                                  kr 3 714                kr  4 628

2021       12                          kr 77 616                                                          kr 29 028              kr 36 169

2022       12                          kr 77 616                                                          kr 29 028              kr 36 169

2023       12                          kr 77 616                                                          kr 29 028              kr 36 169

2024       12                          kr 77 616                                                           kr 29 028              kr 36 169

2025       12                          kr 77 616                                                           kr 29 028              kr 36 169

2026       12                          kr 77 616                                                           kr 29 028              kr 36 169

2027       11                          kr 71 148 + 6373                                               kr 28 993              kr 36 125

Sum                                    kr 553 148                                                        kr 206 875            kr 257 767

Sum kostnad etter skatt:                                                                           kr 346 273            kr 295 381

 

 

 

Oppsummering

Selv om leasingen i kroner koster litt mer – ser vi at etter skatt blir leasingen 30 – 35 000 rimeligere enn kjøp og lånefinansiering i de første 7 årene.

Men da har du ved kjøp og lånefinansiering fortsatt et avskrivingsgrunnlag på kr 83 866. Tar en med skatteeffekten av det (henholdsvis kr 31 366 og kr 39 082 for trinn 2 og trinn 3) blir dette hipp som happ.

De fleste leasingselskaper krever en startleie (f. eks mva-beløpet) ved inngåelse av avtalen. Det er ikke regnet med her. Startleien er å regne som forskudd på leie og føres i regnskapet som en fordring som gradvis blir mindre utover i leasingperioden. Med startleie får du økt likvid belastning ved inngåelsen av avtalen.  

For kjøpet vil det bli en ekstra belastning i kjøpeåret med mva-utlegg. Men du får også mva-utlegget raskt tilbake. På leasingkostnaden får du månedlige mva-utlegg – og med 12 mnd mva termin blir rentekostnaden ved mva utlegget større ved leasing.

Kjøp- og lånealternativet er klart best hvis du ønsker å få ned næringsinntekten i kjøpeåret.

Kjøp- og lånealternativet gir deg også muligheter til å regulere næringsinnteken.

 

Leasingalternativet krever mindre likvide midler for å anskaffe produksjonsmiddelet.

Leasingalternativet legger heller ikke beslag på pantegrunnlag (på maskinen eller gården).

 

Kjøp og lånealternativet gjør det lettere for deg å selge utstyret dersom du ikke lenger har bruk for maskinen.

Leasingavtaler er kjappe å inngå. Det kan være positivt, men husk også at det kan være kjelkete å komme seg ut av en leasingavtale. Du risikerer å måtte levere fra deg maskinen og betale rente for hele restperioden av leasingavtalen. De fleste selskaper gir deg gjerne muligheten til å kjøpe ut maskinen – slik at du etterpå kan selge den selv..   

Men leasing er ingen god løsning dersom du egentlig ikke har råd til å holde maskinen..  

 

Arne Nøkland



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.