Kyr på beite. Foto: Elin Sikkeland.
⋅ Beite

Stell av innmarksbeite - ugraskamp

Nå er de aller fleste sau og storfè (ammekyr og ungdyr) sendt til skogs eller fjells. Da er det fin anledning til å ta en rufs for å stelle beitene. Pussing, gjødsling, kalking og mekanisk-kjemisk ugraskamp er aktuelle tiltak.
NLR Østafjells
Høymole. Foto: Josefa Andreassen Torp.
⋅ Arter og sorter - flerårige

Vær obs på høymole i gjenlegget

Mange gjenlegg er nå godt i farta, men det er også gjerne ugraset. Har du hatt ei høymolerik eng der i forkant er sjansen for å få høymole i gjenlegget også til stede.
NLR Østafjells