Program:

 • Velkommen
 • Introduksjon av åkeren vi står i og produksjonsplanen på gården. Ingvild og Anders
 • Hvilke verktøy anvendes mest av bøndene når det kommer til gjødsling og beslutningsgrunnlag ved valg av gjødselmengde. Behov for dokumentasjonsløsninger? v/ Per Gunnar Kraggerud
 • Nullruter, og variert gjødsling. Vi går igjennom hvilke ulike verktøy som finnes for å variere gjødslingen og hvordan du kan variere gjødslingen med hjelp av enkle midler. Vi diskuterer hvorfor en nullrute kan være til stor hjelp når du skal ta valg om hvor mye du skal gjødsle og hvorfor det er bra alltid å anlegge en nullrute hvert år. v/ Ingvild Evju / Tore Røisehagen Daarstad.
 • Variabel gjødsling i potet v/ Siri Abrahamsen
 • Fosformåling i korn og potet v/ Siri Abrahamsen

PAUSE

 • Praktisk presisionslandbruk. Hvordan kan vi utnytte det presisjonsutstyret vi har? Hva vil vi oppnå med å bruke presisjonsutstyret? Hvordan kan man legge opp kjøring for større effektivitet? v/Per Gunnar Kraggerud
 • PhenoCrop – om multispektral avlingsprediksjon og utvikling av drone-baserte seleksjonsverktøy i planteforedlingen. Kan vi bruke den samme teknologien til å forutsi avlingsvariasjon i bondens åker? v/ Morten Lillemo, NMBU og Felix Slettevold, Unmanned
 • Korrekt innstilling av redskap for presis utnyttelse. v/ Ole Kind, SoilMate Leveler
 • N-gjødsling ved bruk av «Atfarm» v/ Jan-Eivind Kvam-Andersen, Yara
 • Hvordan ha kontroll på vekstforholdene ved bruk av sensorer? Hans Petter Bye Stien, Easy Growth


Vi legger opp til at det blir tid til litt prat innimellom.

På grunn av pandemien ber vi om at dere tar med egen kaffe/stol. Bor du i et område med høyt smittetrykk eller har sykdomstegn må du være hjemme. Vi er ute, og holder god avstand gjennom hele arrangementet.

For å lette eventuelt sporingsarbeid ber vi om at du melder deg på/forhåndsregistrerer deg på lenken ovenfor.