Bedre jordhelse med bruk av fangvekster og kompost

Landbruksdirektoratets rapport «Nasjonalt program for jordhelse» foreslår utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse i Norge. Bruk av fangvekster og kompost er blant tiltakene som kan bedre forholdene for livet i jorda, gi økt organisk materiale og bedre jordstruktur. Vi ser en økende interesse for temaet blant potet- og grønnsaksprodusenter og inviterer nå til et kurs som tar for seg produksjon og bruk av kompost samt bruk av fangvekster. Her er det mange erfarne foredragsholdere, og kurset er åpent for alle interesserte.

Huggenes 6. desember

Påmelding til: hilde.olsen@nlr.noKompostvender odden olav 4 1024x576

Program:

10.00 – 10.15 Flere veier til god jordhelse, Hilde Olsen, NLR Øst

10.15 – 11.30 Kompostering med hjelp av kompostvender, Olav Odden, Best kompostvender

11.30 – 12.00 Lunsj

12.00 – 12.50 Aktuelle fangvekster, Else Villadsen, NLR Øst

12.50 – 13.00 Kaffepause

13.00 – 13.30 Fangvekster i økogrønnsaker og økopotet, Hans Gaffke, NLR Øst

13.30 – 14.05 Fangvekster etter potet og grønnsaker, Camilla Eng og Hilde Olsen, NLR Øst

Kompostens effekt for jordlevende organismer

14.05 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 15.30 Produksjon og bruk av gårdskompost, Anne Lene Malmer, Hørte gård

Kurset er støttet av Viken fylkeskommune

210929 134526 markvandring fangvekster etter potet
Kompost 002 002