HMS figurer

På grunn av ny koronasituasjon som har oppstått velger vi å utsette sikkerhetsdag for bonden til 26. januar 2022. Hold av datoen!

Håper situasjonen er mer avklart i januar og at vi har mer kontroll på situasjonen!

10.00 Velkommen v/NLR HMS, Ingrid Terum

10.15 Hallingbondens helseutfordringer v/ HaVa, Tor Sandsmark (fysioterapeut)

10.30 Førstehjelpskurs med fokus på hjerte/lungeredning og forebyggende helsetiltak (ergonomi) v/ Tor Sandsmark

12.30 Julemiddag/julelunsj, Hallingdal catering

13.30 Hvordan har jeg det som bonde i 2021? v/ bonde Hilde Mari Kolbjørnsgard

14.00 Hva kan landbrukstjenester Buskerud tilby innen avløser og landbruksvikar? v/ LTB, Torbjørn Aalton

14.30 Hvilken kompetanse bør en landbruksavløser ha? Innspill fra salen, vi jobber i grupper.

15.30 Avslutning

Maks antall deltakere: 15

Deltakeravgift kr 300,- som dekker julelunsj.

Påmeldingsfrist 1.desember.

Gratis førstehjelpskurs med kursbevis. Kunnskap om førstehjelp er ferskvare!