I vinter vil det arrangert et grunnleggende kornskole i Buskerud, for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll

Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med!

ARRANGØR: Kornprogrammet i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og NLR Østafjells samarbeider om å gjennomføre en kornskole i vinter.

MÅL FOR KURSET: kurset skal gi grunnleggende kunnskap om korndyrking med vekt på god agronomi på en økonomisk og miljøvennlig måte

MÅLGRUPPE: Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll

Kveld 1 – JORD /JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN

Dato: Onsdag 1. februar kl.18.00 – 21.30

Kveld 2 – GJØDSLING / KALKING

Dato: Onsdag 8. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 3 – PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN

Dato: Onsdag 15. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 4 – SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING

Dato: Onsdag 22. februar kl 18.00 – 21.30

Kveld 5 – HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN

Dato: Onsdag 8. mars kl 18.00 – 21.30

MARKVANDRING – UTVIKLING AV KORNPLANTER – UGRAS – SYKDOMMER mm

Dato: juni Sted : Fastsettes senere.

Les mer og meld deg på her

Kornprogrammet