Markvandringen er avlyst med innholdet beskrevet nedenfor. Det er likevel mulig å komme og se feltet og prate med en rådgiver fra kl 14.

Velkommen til markvandring før førsteslått på Århus Gård!

Vi ser på demofelte på Århus, hvordan de ulike grasartene har utviklet seg i renbestand i forhold til hverandre. Vi deler erfaringer om utviklingen i år og tar en prat rundt slåttetidspunkt mtp hva skal fôret brukes til. Det vil og bli visning av muligheter for avlingsregistrering og snakk om presisjonslandbruk.


Vel møtt!

Husk å meld deg på.