Markvandring i forsøksfelt med ulike fangvekster på Wøyen gård, etterfulgt av høstmøte inne med servering.

Program:

  • 17.00-18.00: Markvandring i åkeren som Olaf Bryn Røkholt driver på Wøyen - ruter med ulike fangvekster.
  • 18.00: Kaker og kaffe / te i Vinkelgården på Wøyen gård
  • 18.30: Oppsummering av siste års målinger av vannkvalitet i de mest utsatte vassdragene – Carla De Jong og Truls Hveem Hansson, Asker kommune og Gro Angeltveit, Bærum kommune
  • 19.00: Nye regionale miljøkrav – Maia Solberg Økland, Statsforvalteren
  • 20.00: RMP- og SMIL-midlene – Hallvar Hognestad, Landbrukskontoret i Asker

På grunn av enkel servering og begrensa plass i Vinkelgården ber vi om påmelding innen 23.september.

Vi møtes på parkeringsplassen på Wøyen gård og går samlet til forsøksfeltet.

Arrangementet og prosjektet er støttet av Klima og miljøprogrammet i Viken, Asker kommune og Vannområde Vestre Viken.

Vel møtt!


Bilde1
Bilde1
Kart over Wøyen gård: