Nye eigarar til landbrukseigedomar i Fyresdal er spesielt inviterte til Motivasjonskurs over to kvelder den 6. og 7. september. Også de som ennå ikkje har overteke slike eigedomar er velkomne på kurset.

Fyresdalmote

Skal du eller har du nyleg teke over ein landbrukseigendom – som du lurer på kva du skal bruke til?

Då inviterast du med dette til kurskvelder på Næringshuset /Fyresdal kommune (Klokkarhamaren 6)

1 Tysdag 6. september kl 18 – 21

og

2 Onsdag 7. september kl 18 - 21


Kurskveldane er gratis å delta på. Dei er ein del av Fyresdal Bondelag sitt prosjekt Grønt i Fyresdal 2021-2022. Prosjektet mottek støtte frå regionale tilretteleggingsmidler i Vestfold og Telemark, prosjektet Omstilling Fyresdal og frå Fyresdal kommune.

Kurset har påmeldingsfrist 1.september. Påmelding til arne.nokland@nlr.no eller sms til 948 08 749 med navn – mailadresse og telefonnummer.

Det må vere minst 5 deltakarar for å køyre kurset. Kontaktperson Fyresdal Bondelag: Hans Christian J. Songedalstveiten

Kursprogram tysdag 6. september (Versjon 18.august 22)

18:00 Velkommen og introduksjon

Interesser, lyst – plikt

Passivt eigarskap – kapitalinntekt og fin buplass

Aktivt eigarskap – aktiv drift og næringsinntekt

18.45 Case 1: Slik driv me (eller liknande tema) V/ ein av kursdeltakarane

19.00 Kome i gang med aktiv drift

Organisering – registrering av foretak - enkeltpersonforetak

Produksjonsnummer – kva er det og korleis får eg det?

Produksjonsstøtte -- kva er det og korleis får eg det?

19.30 Prosjekt Omstilling i Fyresdal V/Tor Gunnar Austjord

20.30 Rekneskap og krav til føring av rekneskapen

Meirverdiavgift – kort om regelverket

Obs! Mva-frådrag på investeringer

21.00 Takk for i kveld!

Det blir korte pauser undervegs i programmet.

-------------------

Kursprogram onsdag 7. september

18.00 Kort om rammeverk for landbruket i Noreg

18.30 Landbruk – 1001 moglegheiter

Store "ressurssterke" bruk – små "ressurssvake" bruk

Dine mogelegheiter og avgrensingar

Stein på stein – strategien

Vipps, Facebook og lokal omsetting – nye moglegheiter

19.00 Landbrukskontoret – tenester og funksjon i Fyresdal V/ Elin Skålid

Utvalde tema frå lista under

19.30 Kort om:

Økologisk landbruk - DEBIO

Innovasjon Norge – BU- og andre midler

RMP (regionale miljømidler)

Midler til drenering

Klima og klimakalkulator,

Helse og sikkerhet, KLP (kvalitetssystem i landbruket )

SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)

20.45 Meir om prosjektet Grønt i Fyresdal. (om fagmøter, gruppemøter og

mentorordningen)

Det blir korte pauser undervegs i programmet.

---------------------- PS! Det kan bli mindre endringar i programmet