Grovfor hostmote

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerer 5 fagmøter i høst for grovfôrprodusenter. Utesesongen er på hell og planlegging av innefôringssesong og neste vekstsesong bør i gang. Vi oppsummerer vekstsesongen sammen og snakker videre om god disponering av fôrlager / fôrplanlegging, gjødselmarked, innkjøp av gjødsel, hvordan gjødsle mest økonomisk for god avling m.m. Det blir ulike foredragsholdere fra NLRØ og Nortura.

 • Ingen deltageravgift
 • Servering
 • Påmelding; senest 5 dager før arrangementet (oppgi navn, møtested og dyreslag)
  • Påmelding til NLRØ; Telemarkmøter til juni.karlsen@nlr.no -mobil 95 85 17 55
  • Påmelding til Nortura; Telemarkmøter til torhild.sisjord@nortura.no – mobil 90 20 41 21


Hjertelig velkommen – vi håper å se akkurat deg!

________________________________________________________________________________

Fagmøtet holdes på disse stedene:

 • Onsdag 12.oktober kl 19-21.30 : Buskerud Landbruksskole, Kantina Buskerudveien 134, 3340 Åmot
 • Torsdag 13.oktober kl 19.30 -22.00: Rødberg Hotell, Rudisvingen 10, 3630 Rødberg
 • Mandag 17.oktober kl 19-21.30: Morgedal Hotell, Haugivegen 4, 3848 Morgedal
 • Torsdag 20.oktober kl 19-21.30: Nome vid. skole, auditoriet, Søvevegen 12, 3830 Ulefoss
 • Tirsdag 1.november kl 19-21.30: Slakteriet på Gol, Gamlevegen 20, 3550 Gol
Norura NLR