Velkommen til førstehjelpskurs med fokus på hjerte og lungeredning.


Temaene som tas opp er hjerte- lungeredning, satt noe i halsen, bevisst, men trenger hjelp, hjerte infarkt, slag, bilulykker, indre og ytre blødninger, brudd og brannskade.


Kursinstruktør og fysioterapeut Lars Olav Vidvei fra samarbeidende BHT, Avonova Helse Drammen.


Pris inkludert kursbevis og bevertning.

Forbehold om nok deltakere!