FAGUS har gleden av å invitere til konferanse om jord og masser - gjenbruk og handlekraft

Tid: 15. februar kl 08.30 - 15.30

Sted: Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen eller via strømming der du er

Programkomitè

 • Trond Knapp Haraldsen NIBIO
 • Roald Søheim NIBIO
 • Mladen Golubovic Universitetet i Bergen
 • Karen Holst Asplan Viak
 • Mari Myhrene FAGUS

Program:

 • 08.30 Registrering og kaffe
 • 09.00 Velkommen
 • 09.05 - 09.20 JORD, hvorfor bruker vi jord som vekstmedium og hva skjer med jordmassene som fjernes fra et utbyggingsområde eller som tilføres i et annet? Trond Knapp Haraldsen, NIBIO
 • 09.20 - 09.40 Hvordan vurdere jordsmonn lokalt. Trygve Torsteinsen, NLR Vest SA
 • 09.40 - 10.00 Hvordan planlegge for gjenbruk av masser? Egil Hauge, Statsforvalteren
 • 10.00 - 10.30 Hvordan vurdere reinhet av masser? Astrid Holte, Statsforvalteren
 • 10.30 - 11.00 Pause
 • 11.00 - 11.20 Norsk Standard og prosessbesskrivelse for jord & masser. Roar Hunstad, NFK
 • 11.20 - 11.45 Jord & masser på Vestlandet, hvilke forhold påvirker jordmassehåndteringen lokalt? Trond Knapp Haraldsen, NIBIO
 • 11.45 - 12.10 Rein jord og stein, kort transport og rett bruk av massene, de gode eksemplene på løsninger Trygve Torsteinsen, NLR Vest SA
 • 12.10 - 13.10 Lunsj
 • 13.10 - 13.30 Jord og masser, erfaringer fra BT4/Bybanen til Fyllingsdalen Karl Magnus Eikeland, SWECO, Stein Wikholm, Wikholm AS, Ingrid Madsen Wirkola, Vestland Fylkeskommune, Bybanen Utbygging
 • 13.30 - 13.50 Deponering av jord, økonomi og miljø med eksempler fra Sotra sambandet og Vestkorridoren ut av Oslo (Fornebu)
 • 13.50 - 15.10 Slik jobber vi med vekstmedier i vår bedrift
  • Universitetet i Bergen - våre erfaringer med vekstmedium Mladen Golubovic, Universitetshagene/Universitetsmuseet og UIB
  • ENVIR, varmebehandlign av jord Rakel Blaalid, ENVIR
  • Grønn Vekst Frida Kostøl, Grønn Vekst
  • Boasson Sigurd Boasson, Boasson AS
  • Wikholm Stein Wikholm, Wikholm AS
  • LINDUM Tom Inge Hole, LINDUM
 • 15.10 - 15.40 JORD & masser, en økonomisk og samfunnsnyttig håndtering - hva kan vi gjøre for å bruke ressursen bedre nå. Samtale oss jordfolk imellom. Hva kan vi få til sammen for mer gjenbruk og bedre kvalitet av masser? Norsk Landbruksrådgiving, Statsforvalteren, Grønn Vekst, Nordland Fylkeskommune og Wikholm AS
 • 15.40 - 16.00 Avslutning v/ Mari Myhrene, FAGUS

Priser:

 • Abbonent, strømming kr 1200
 • Ikke Abbonent, strømming kr 1500
 • Student, strømming kr 200
 • Abbonent, fysisk kr 1400
 • Ikke Abbonent, fysisk kr 1900
 • Student, fysisk kr 400
Fagus