Regenerativt landbruk vokser i Norden. På webinar 4 i vår serie om Målrettet beiting skal vi få høre hva som skjer i Sverige. To gårder deler erfaringer med målrettet beiting og planleggingsverktøyet Holistic management (HM).

Program:

  • Velkommen – Marianne Sletsjøe og Hege Sundet, NLR Østafjells
  • Holistic management i Sverige – hva skjer? Åsa Vilhelmsson og Anders Assis
  • Erfaringer fra Haskens gård, Åsa Vilhelmsson og Anders Assis
  • Slaktarn´s Gård og våre erfaringer, Kristina Forsberg
  • Samtaler og spørsmål

Arrangør: NLR Østafjells og Regenerativt Norge med prosjektet Målrettet beiting - for betre jord og økosystemhelse

Haskens gard malrettet beiting webinar
Åsa Vilhelmsson og Anders Assis driver gården Haskens i Ljusdal i Helsingland

På gården Haskens i Ljusdal i Helsingland driver Åsa Vilhelmsson og Anders Assis med ammekyr. Paret har jobbet innen HM i Sverige i 10 år, og holder kurs i HM og er Savory Field Professionals. Med gode baseline-scoringer har gården blitt en EOV-referansegård for den boreale økoregionen her i Norden. De er spesielt opptatt av regenerativt landbruk i et langtidsperspektiv med tanke på kulturarv, og kunnskap- og tradisjonsbæring.

Slaktarn gard malrettet beiting webinar
Kristina Forsberg og hennes mann startet opp Slaktarn´s Gård i 2017

Kristina Forsberg og hennes mann startet opp Slaktarn´s Gård i 2017 med HM som sitt rammeverk. De begynte med fem kviger og en okse på 60 dekar, og i dag forvalter de 1000 dekar med tilhørende dyr, i hovedsak ammekyr. De samarbeider tett med lokalsamfunnet og jobber for at folk og dyr skal ha gode liv, og at drifta bidrar til levende jord og livskraftig økosystem. Dyra fôres kun på egenprodusert grovfôr. Beitedyra er det viktigste verktøyet for å forsterke vekstkraften i grasmarkene. HM og målrettet beiting er navet i hele virksomheten.

I tillegg til å være bonde er Kristina Forsberg blogger. Hun deler ærlig om opp- og nedturer i hverdagen og driver utstrakt opplysningsarbeid om landbruk. Bloggen hennes finner du her.

Om prosjektet

Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse