Kurset består av en teoridel og en praktisk del.

Vi anbefaler at alle deltar på begge delene av kurset.


Teoridelen er obligatorisk for de som skal fornye autorisasjonsbeviset. Vi anbefaler også at de som tar beviset for første gang følger teorikurset.

Den praktiske delen er obligatorisk for alle som tar beviset for første gang.

På praksiskurset legger vi vekt på helserisiko og verneutstyr, innstilling av sprøyta og sprøyteteknikk, og hvordan vi regner ut rett mengde plantevernmiddel som skal benyttes. Før praksiskurset er det nyttig om du har sett deg godt inn i teorien. Du kan velge om du vil følge teorikurset til NLR Østafjells eller lese teorien på egen hand. Vi går grundig gjennom pensum på kurset og anbefaler at alle følger kurset for å få mest mulig læring.

På teorikurset får du en muntlig gjennomgang av pensum med våre rådgivere. Det blir brukt nyttige eksempel fra gode og praktiske løsninger, undervist i riktig bruk av plantevernmiddel og gitt generelle råd. Det er også muligheter for å komme med spørsmål.

Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år. Fornyelse av autorisasjon kan gjøres gjennom NLR sitt fornyelses kurs, med påfølgende eksamen, eller som et nettbasert kurs i regi av Mattilsynet.

Lærebok må skaffes av den enkelte før kursstart.
Handtering og bruk av plantevernmidler, grunnbok, kan bestilles ved å klikke her.

Pris

Se pris under tjenester/ kurs

Kurs nær deg

NLR Østafjells arrangerer kurs i enhetens geografiske område.

Se i kalenderen for å finne et kurs nær deg

Påmelding en uke før kursstart.

Vi gjør oppmerksom på at vi har bindende påmelding og at det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring.

Personer med lese- og skrivevansker kan søke om utvidet tid på eksamen, ved å legge fram Dysleksikort eller dokumentasjon fra PPT.