Skreddersydd kurs for landbruket

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene og KSL har satt for grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer

Del 1: Veiledning - kurs i gruppe med lærer, fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon (ca. 3 timer)


Del 2:
E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave (ca. 6 timer)


Del 3: HMS i praksis - kurs i gruppe med lærer, vernerunde med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering (ca. 3 timer)

Kursets tema

  • Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
  • Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
  • Brann- og elsikkerhet – Arbeidsgiveransvar
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kurset gir godkjent HMS-kompetanse

Pris

Se pris under tjenester/ kurs

Kurs nær deg

NLR Østafjells arrangerer kurs i enhetens geografiske område.

Se i kalenderen for å finne et kurs nær deg

Påmelding en uke før kursstart.

Vi gjør oppmerksom på at vi har bindende påmelding og at det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring.