Hvete Foto Eirik Kolsrud

«Fossilfri» gjødsel – «grønn» ammoniakk på trappene

Ammoniakk er grunnlaget for nitrogenet i mineralgjødsla vår. I løpet av 2023 vil Yara igjen produsere noe klimavennlig ammoniakk, -nå basert på fornybar energi. I første omgang vil nok gjødsel basert på denne ammoniakken gå inn i matkornproduksjon. Gjødsla vil komme til en høyere pris. Forbrukeren skal i siste instans betale for dette for å få en mer klimavennlig vare.
NLR Østafjells
Bilde 1 Gras med beitebitt STOR EHB9153

Jobber målrettet med beitedyr

Kanskje må fremtidsbonden og samfunnet klare seg på det naturgrunnlaget vi har her og nå – og derfor jobbe med å gjøre det det rikere? Sårbarheten i matproduksjon basert på tilførte innsatsmidler av energi, gjødsel og teknologi er åpenbar.
NLR Østafjells
Hero nettside 2

Høstmøte korn

NLR Østafjells inviterer til årets høstmøte for korn. Vi oppsummerer årets sesong, prater om jordarbeiding og nye RMP-satser og presenterer resultater om presisjongjødsling og kantspredning. Møtet er i samarbeid med Yara.
NLR Østafjells
Mentordningen i landbruket hero

Samarbeid satt i system gjennom mentorordning

Gjennom mentorordningen får man gode, praktiske råd frå ein erfaren bonde. Ragnhild hadde tidligere hatt litt kontakt med Julie, men gjennom mentorordningen er samarbeidet satt i system. Det gjør terskelen for å ta kontakt lavere.
NLR Østafjells
Mote Fyresdal

Fagmøte om sal og marknadsføring

Prosjektet Grønt i Fyresdal fortset. Den 9.november kl 19 på Næringshuset blir det fagmøte om sal og marknadsføring av småskala grøntproduksjonar. Gro Hommo frå Rauland driv Lega ost og bakst as. Mie Dahlmann Jensen frå Midt-Telemark driv Hyllest as. Dei vil dele erfaringar rundt sal, salskanaler og marknadsføring
NLR Østafjells
RMP trobbel

RMP trøbbel

Noen får problemer med å sende inn RMP-søknaden på grunn av feilmeldinger. Les her om hva som kan være årsaken.
NLR Østafjells
Havre shutterstock 1820681840

Kornskolen 2022-2023

Er du ny kornprodusent? Eller er du kanskje erfaren kornprodusent og mener du trenger litt faglig påfyll? Meld deg på Kornskolen 2022-2023!
Virgnes gard

Carbon farming i praksis - med jorda som sparebank

Tore Jardar Vigernes i Vestfold er bevisst karbonfangst i landbruksjord og er med i et treårig prosjekt for å forme forretningsmodellen på gårdsnivå og hvordan dette kan gjøres i praksis.
NLR Østafjells
Nettside hero

Fagmøter grovfôr

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerer 5 fagmøter i høst for grovfôrprodusenter.
Solceller pa Tunga gard

Gode erfaringer med solstrøm siden 2015

Tunga Gård i Notodden er eid og drevet av Ole Holtan, med en melkeproduksjon med ca. 440 tonn i kvote. I tillegg produserer de solstrøm på fjøstaket. Lars Tveitan, ansatt ved gården og med på daglig drift forteller om gode erfaringer med solceller.
NLR Østafjells
Markv

Markvandringer og høstmøte i Asker og Bærum

I forbindelse med prosjekt Miljørådgiving i utvalgte områder med sårbare vannforekomster i Asker og Bærum kommune, inviterer NLR Østafjells og Landbrukskontorene i kommunene til to markvandringer og høstmøte. Begge arrangementene er gratis.
Image2

Klimabetinga avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjon

Tørken vi har hatt i sommer har skapt problemer med lite grovfôr for en del. Har du under 70 % avling (av normavling for husdyrbruk og gjennomsnittsavling for grovfôrprodusenter uten husdyr) og svikten skyldes tørke kan du ha rett på erstatning. Trenger du hjelp til utfylling av søknad - kontakt landbrukskontoret.
NLR Østafjells
1 2 3 4 5