Klopyralidskade Foto Kirsty Mckinnon

Pass opp for gjødsel og halm med herbicidrester

Økologisk: Organisk gjødsel baserer seg ofte på råvarer fra konvensjonelt opphav. Selv om et produkt står oppført i DEBIOs driftsmiddelregister er det ingen garanti for at det er fritt for forurensning av reststoffer fra plantevernmiddel.
NLR Østafjells
Jordskolen Buskerud Infiltrasjonstest 2021

Vil du lære mer om jord og jordhelse?

NLR Østafjells inviterer bønder lokalisert i «gamle Buskerud» til å delta i lokale erfaringsgrupper «Jordskolen» med tema jord og jordforbedrende tiltak.
NLR Østafjells
Hovedillustraasjon

Organisasjonsprosessene i NLR

Organisasjonsprosessene er nå i ferd med å ferdigstille sine forslag til nye organisasjonsstrukturer for NLR. Vi i NLR Østafjells inviterer våre medlemmer til Teams-møte 8. mars kl. 19:30-21.00, for en grundig gjennomgang av både Alpha- og Omega-prosjektet. Det blir anledning til å stille spørsmål. Møtet tas opp og opptaket blir gjort tilgjengelig for alle i etterkant (Møteinvitasjon blir sendt i egen utsendelse).
Ulefosskurs I aksjon i Verpe sandtak Lunde Foto Terje Homme

Maskinførerkurs på Søve

Trenger du maskinførerkurs? 9.-12. mars arrangerer NLR Østafjells maskinførerkurs på Søve.
Lunch med fag 2023

Lunsj med fag hver onsdag

Gratis webinar om korndyrking hver onsdag - ta lunsjen med oss!
NLR Viken
Veileder vekstskifte Gront Fagsenter Buskerud

Veileder for vekstskifte i landbruket

NLR Østafjells har utviklet en veileder for vekstskifte i landbruket sammen med Grønt Fagsenter Buskerud. Veilderen tar for seg vekstskifte i korn-, grovfôr- og grønnsaksdyrking.
NLR Østafjells
NLR enheter veivalg

Organisasjonsprosesser NLR

Det er etablert to prosjekter som utreder organisasjonsmodell for NLR. Prosjektet «Omega» skal utarbeide en plan for sammenslutning av alle NLR-enhetene. For å utrede alternativ til det arbeidet «Omega» gjør, har noen regionale enheter etablert et prosjekt «Alpha». Alpha har som mål å utrede mulighetene for å videreutvikle NLR, basert på dagens selvstendige regionale enheter. NLR Østafjells deltar aktivt i både Omega og i Alpha prosjektet.
Hovedillustrasjon

Kurs i presisjonsutstyr

Ønsker du mer kunnskap om bruk av presisjonsutstyr? Da kan dette kurset være aktuelt for deg.
NLR Østafjells
Peke pa beita gras HS jpg

Målretta beiting 2023

Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse, som har gjennomført sitt første prosjektår, har fått tildelt klima- og miljømidler for 2023 fra Landbruksdirektoratet . NLR Østafjells eier og leder det nasjonale nybrottsarbeidet.
NLR Østafjells
Mineralgjodsel
Medlem

Gjødselprisane kraftig ned!

Gjødselprisane er no nede på same nivå som dei var på det lågaste i sommar. OPTI-NS og Sulfan er attende i handelen medan NPK 27-2-4(3S) er sluttselt . Det er framleis usikkerheit på korleis gjødselprisane utviklar seg framover.
NLR Østafjells
IMG 4658

Hva er et vekstskifte

Vekstskifte vil si å veksle mellomulike kulturplanter som dyrkes pået skifte fra år til år. Vekstskifte eret svært godt agronomisk tiltak,uansett om du driver konvensjonelteller økologisk landbruk.
NLR Østafjells
Vekstskifte Aslak Botten

Kva er vekstskiftesamarbeid? 

Vekstskifte på enkeltbruk vil i mange tilfelle vere fyrste steg mot eit vekstskiftesamarbeid, og vil ofte være tilstrekkeleg for å oppnå forbetringar på eigen gard. Vekstskiftesamarbeid er ein ide frå Danmark som kom til det økologiske miljøet i Trøndelag tidleg på 2000-talet. Opprinneleg var ideen å få eit økonomisk meir lønnsamt vekstskifte gjennom samarbeid mellom ein kornbonde og ein husdyrprodusent.
NLR Østafjells
Nettside herobilde

Kurs: HMS i landbruket

HMS i landbruket er et nytt HMS-kurs for leder og andre i landbruksnæringen. HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Ønsker du påfyll innen HMS-arbeid? Meld deg på dette kurset!
Hvete Foto Eirik Kolsrud

«Fossilfri» gjødsel – «grønn» ammoniakk på trappene

Ammoniakk er grunnlaget for nitrogenet i mineralgjødsla vår. I løpet av 2023 vil Yara igjen produsere noe klimavennlig ammoniakk, -nå basert på fornybar energi. I første omgang vil nok gjødsel basert på denne ammoniakken gå inn i matkornproduksjon. Gjødsla vil komme til en høyere pris. Forbrukeren skal i siste instans betale for dette for å få en mer klimavennlig vare.
NLR Østafjells
1 2 3 4 5 6