Jord i hand Foto Silja Valand

Invitasjon til jordskolen i gamle Buskerud

I samarbeid med Grønt Fagsenter Buskerud ønsker vi NLR Østafjells å invitere dere til deltagelse i en lokal erfaringsgruppe «Jordskolen» med tema jord og jordforbedrende tiltak for kornbønder.
NLR Østafjells
Anleggsmaskiner 1

Spørr først -Grav siden....Eiendomsinngrep

Bønder eier arealer som andre kan ønske å disponerer eller bruke. Det trenges areal til infrastruktur som veier, gangveier, strømkabler, fiberkabler og annet som både samfunnet, virksomheter, og private mener de har behov for. Et flatt jord er ofte innbydende for en utbygger eller entreprenør.
NLR Østafjells
Plantevernkurs Gol Ingrid Terum

Autorisasjonskurs i plantevern 2021

Norsk landbruksrådgivings Østafjells har satt opp to nye nettkurs- autorisasjonskurs i plantevern i 2021. Mattilsynet har godkjent at autorisasjonskurs kan gjennomføres hjemmefra via PC. Etter mange forespørsler fra medlemmer i vårt område (Buskerud og Telemark), fikk vi mulighet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, til å bytte det ordinære autorisasjonskurset plantevern til nettkurs.
NLR Østafjells
Gnager

Autorisasjonskurs gnagermidler 2021

Norsk landbruksrådgivings Østafjells har satt opp nye kurs både digitalt og fysisk for autorisasjonskurs gnagermidler i 2021.
NLR Østafjells