Kurs i Holistic management - Helhetlig drift- og gårdsstyring

Gjennom tre samlinger á to dager vil deltakerne lære å bruke driftsplan-verktøyet Holistic Management for regenerativt landbruk og målretta beitebruk.

Les mer ›

Autorisasjonskurs plantevernmidler for kjøp og bruk av plantevernmidler

I mars holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt, og for de som ønsker bevis for første gang.

Les mer ›

Maskinførerkurs 2018

Kurset retter seg mot maskiner (gravemaskin, hjullaster /Bob-cat/minilaster, dumper, veghøvel, bulldoser og traktorgraver) med større effekt enn 15kW eller 20.4 hk.

Les mer ›

Fjøsbesøk med fagforedrag i Uvdal

Nortura har gleden av å invitere til fjøsbesøk 25. januar i Uvdal, i et restaurert og nybygd ammekufjøs. Etter fjøsbesøket gir vi tilbud om fagforedrag med tittelen "En god start på livet".

Les mer ›

Fjellgard på 60 dekar sysselset seks

Frå å vere eit gardsbruk der ein måtte hente inntekt utanfor gardsdrifta, gir i dag aktivitetane på garden Rudningen sysselsetting til seks personar.

Les mer ›

Ammekukurs i Buskerud - for kvinner og med kvinner

Norsk landbruksrådgiving Østafjells med samarbeidspartnere inviterer til helgekurs og sosialt samvær.

Les mer ›

Sauekurs i Buskerud, for kvinner - med kvinner

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med samarbeidspartnere inviterer til helgekurs. Alle kommende, nye og etablerte kvinnelige saueprodusenter – små og store- er hjertelig velkomne.

Les mer ›

-Beiteplanlegging er viktigare enn nokon gong

- Største utfordringa er at planen blir brukt og ikkje berre blir liggjande i ein skuff,- seier opphavsmann for beitebruksplan i Noreg, Erling Skurdal, tidlegare beitekonsulent i NSG og fylkesagronom i Oppland. - Bøndene må lære å bruke planen og i tillegg vere pådrivarar overfor kommunen i arbeidet med arealplanen.

Les mer ›

Felleskjøpet søker økobønder!

Felleskjøpet satser i samarbeid med NLRØ og Landbrukets Økoløft på økologisk landbruk og trenger flere bønder til satsinga. Informasjons- og inspitasjonsmøte på Gjennestad 21. november.

Les mer ›

Grovfôrhelg for storfebønder i Telemark, AVLYST

Fredag 27. og lørdag 28. oktober setter Fylkesmannen i Telemark og Fagsenter Søve, sammen med andre aktører innen landbruk, fokus på en av de viktigste ressursene vi har, nemlig gras! Pga.

Les mer ›

Grovfôrkurs i Telemark

Hva kan du gjøre for å øke grovfôrandelen i kjøttproduksjon? NLR Østafjells tilbyr kurs i grovfôrdyrking sammen med Storfeprosjektet i Telemark.

Les mer ›

Markdag fangvekster/jorddekkevekster i korn

Det er gunstig med helårig jorddekke og fangvekster også i kornproduksjonen. Det blir tema under markdagen på Ulefoss 12. oktober.

Les mer ›

HMS-kurs i Buskerud og Telemark høsten 2017

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer ›

Markvandringar haustbeiter 18. og 25. sept. i Buskerud

NLRØ arrangerar tre grovfôrmarkvandringar (grovfôr 2020) med fokus på haustbeite og god beitebruk (innmark). To av dei er hos ammekuprodusentar i samarbeid med Tyr, ei hos saueprodusent.

Les mer ›

Jordnært 2017

Jordnært skal være en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles.

Les mer ›

Pionerprosjekt mot skrantesjuke i gang: Beitenæringa gjer sin del av jobben

Landbruks- og matdepartementet vedtok i mai sanering av villreinstammen i Nordfjella, - ei stamme på vel 2000 dyr.

Les mer ›

Praktisk HMS-kurs i Telemark i høst

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer ›

Maskinførarkurs på Ulefoss 14.-17. september

NLRØ gir tibod om maskinførarkurs 14.-17. september på Nome vgs, Ulefoss. Det er Kristiansand Truckopplæring som er kurshaldar.

Les mer ›

Markdager i Buskerud: Tiltak og nye overvåkningssystemer på beite 14. og 15. august

Vi følger opp utmarksbeitemøtene fra i vår med tre markdager ute 14. og 15. august. Norturas årlige høstmøter om markedssituasjonen inngår i disse markdagene.

Les mer ›

Fire regionale fagsamlinger om grovfôr

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side