-Beiteplanlegging er viktigare enn nokon gong

- Største utfordringa er at planen blir brukt og ikkje berre blir liggjande i ein skuff,- seier opphavsmann for beitebruksplan i Noreg, Erling Skurdal, tidlegare beitekonsulent i NSG og fylkesagronom i Oppland. - Bøndene må lære å bruke planen og i tillegg vere pådrivarar overfor kommunen i arbeidet med arealplanen.

Les mer ›

Felleskjøpet søker økobønder!

Felleskjøpet satser i samarbeid med NLRØ og Landbrukets Økoløft på økologisk landbruk og trenger flere bønder til satsinga. Informasjons- og inspitasjonsmøte på Gjennestad 21. november.

Les mer ›

Grovfôrhelg for storfebønder i Telemark, AVLYST

Fredag 27. og lørdag 28. oktober setter Fylkesmannen i Telemark og Fagsenter Søve, sammen med andre aktører innen landbruk, fokus på en av de viktigste ressursene vi har, nemlig gras! Pga.

Les mer ›

Grovfôrkurs i Telemark

Hva kan du gjøre for å øke grovfôrandelen i kjøttproduksjon? NLR Østafjells tilbyr kurs i grovfôrdyrking sammen med Storfeprosjektet i Telemark.

Les mer ›

Markdag fangvekster/jorddekkevekster i korn

Det er gunstig med helårig jorddekke og fangvekster også i kornproduksjonen. Det blir tema under markdagen på Ulefoss 12. oktober.

Les mer ›

HMS-kurs i Buskerud og Telemark høsten 2017

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer ›

Markvandringar haustbeiter 18. og 25. sept. i Buskerud

NLRØ arrangerar tre grovfôrmarkvandringar (grovfôr 2020) med fokus på haustbeite og god beitebruk (innmark). To av dei er hos ammekuprodusentar i samarbeid med Tyr, ei hos saueprodusent.

Les mer ›

Jordnært 2017

Jordnært skal være en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles.

Les mer ›

Pionerprosjekt mot skrantesjuke i gang: Beitenæringa gjer sin del av jobben

Landbruks- og matdepartementet vedtok i mai sanering av villreinstammen i Nordfjella, - ei stamme på vel 2000 dyr.

Les mer ›

Praktisk HMS-kurs i Telemark i høst

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer ›

Maskinførarkurs på Ulefoss 14.-17. september

NLRØ gir tibod om maskinførarkurs 14.-17. september på Nome vgs, Ulefoss. Det er Kristiansand Truckopplæring som er kurshaldar.

Les mer ›

Markdager i Buskerud: Tiltak og nye overvåkningssystemer på beite 14. og 15. august

Vi følger opp utmarksbeitemøtene fra i vår med tre markdager ute 14. og 15. august. Norturas årlige høstmøter om markedssituasjonen inngår i disse markdagene.

Les mer ›

Fire regionale fagsamlinger om grovfôr

Samarbeidsprosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad.

Les mer ›

Jordnært på Buskerud gård 21.-22. september

NLRØ arrangerer for første gang Jordnært – to markdager med den dyrka jorda i sentrum!

Les mer ›

Agronomutdanning for voksne

Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud, landbruk har i samarbeid med Ål vgs. avd. Lien og Rosthaug vgs. avd. Buskerud, høstet gode erfaringer med agronomkurs for voksne.

Les mer ›

Velkommen til samlivskurs i landbruket!

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerer helgekurs om samliv i landbruket. Kurset blir holdt helga 11.-12. november 2017 på Lampeland Hotell, Flesberg

Les mer ›

SIKKERHETSKURS VARME ARBEIDER - LANDBRUK, Buskerud

Det er viktig å ta forhåndsregler før en starter med brannfarlig arbeid på garden, ellers kan konsekvensene bli fatale. Dette er et kurs som er påkrevd av forsikringsnæringen.

Les mer ›

Kurs i Buskerud : Praktisk HMS-arbeid, skreddersydd for landbruket

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Les mer ›

MARKDAG – GRØNNSAKER I DRANGEDAL 10. AUGUST

Vi besøker Strømland gård som har startet småskala og allsidig grønnsaksdyrking med direktesalg. Vi tar runden i veksthus og på friland. Ute ser vi på ugraskontroll basert på enkelt utstyr.

Les mer ›

Markvandringer grovfôr i Telemark og Buskerud i mai/juni

NLR Østafjells og Tine følger opp det nasjonale prosjektet Grovfôr 2020 med lokal markvandring for grovfôrprodusenter i Buskerud og Telemark. Vi har fokus på grovfôrmengde og kvalitet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side