10-timers rådgivingspakke fra NLR Østafjells for nye storfeprodusenter i Telemark

07.04.2017 (Oppdatert: 11.04.2017) | Nyhet

Grovfôretende husdyr, særlig mjølk- og kjøttproduksjon på storfe, har et spesielt fokus i Telemark 2017. Storfekjøtt- og mjølkeproduksjonsbruk vil kunne få tilskudd til ei 10 timers rådgivingspakke fra rådgivingstjenesta i landbruket.

Storfe er i fokus i Telemark. Foto: Dagfinn Ystad

Vi har mange rådgivingstilbud som kan brukes. De mest aktuelle er:

 • Driftsplan for egen planlegging og/eller for søknader til IN m.m.
 • Bygningsplanlegging; planskisse og kostnadsoverslag
 • Husdyrgjødselanalyse, gjennomgang av analyser og oppsett av gjødslingsplan
 • Uttak av jordprøver, gjennomgang av analyser og oppsett av gjødslingsplan
 • Plan for grovfôrproduksjon basert på grovfôr- og jordanalyser og mål for produksjonen
 • Grovfôrøkonomi; økonomisk og praktisk analyse og tiltaksplan for grovfôrproduksjonen
 • Grøfteplanlegging (særlig aktuelt for problemarealer)
 • Mekaniseringsplan; gjennomgang av innhøstingsutstyr med behovsanalyse
 • Valg av maskinlinjer for grovfôrproduksjon og husdyrgjødselhåndtering
 • Hjul og dekk på traktor og maskiner – hjelp til å ta riktige valg
 • Planlegging ved omlegging til økologisk drift
 • Analyse, vurdering og tiltaksplan for jordpakking og kjøreskader
 • HMS-gjennomgang og etablering/oppdatering av gårdens KSL-system
 • Grovfôrkurs med befaring på gården av rådgiver

Se mer info fra Inovasjon Norge HER!

For mer informasjon; ta kontakt på telefon 952 86 000 (evt SMS til 950 07 648) eller på e-post: ostafjells@nlr.no.