Jordnært 2017

08.09.2017 (Oppdatert: 08.09.2017) | Nyhet

Jordnært skal være en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er ansvarlig for arrangementet og rådgiverne har hovedansvaret for faglig innhold. Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord. Samtidig vil arrangementet ta vare på og bringe videre det viktige arbeidet innen jord som har blitt gjort i Buskerud de siste tiårene. Det er også et mål at Jordnært kan utvikle fagmiljøet knyttet til ”Grønt fagsenter” på Buskerud gård på Åmot i Modum.

Forsøksfelt ved Buskerud Gård. Foto: E. Stedje

Markdager med dyrkajorda i fokus på Buskerud gård!

 

Tidspunkt:

  1. september: kl. 12.00 – 18.00
  2. september: kl. 10.00 – 16.00

 

Jordnært skal være en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er ansvarlig for arrangementet og rådgiverne har hovedansvaret for faglig innhold.

Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord. Samtidig vil arrangementet ta vare på og bringe videre det viktige arbeidet innen jord som har blitt gjort i Buskerud de siste tiårene. Det er også et mål at Jordnært kan utvikle fagmiljøet knyttet til ”Grønt fagsenter” på Buskerud gård.

 

Målgrupper

Gårdbrukere, rådgivere, næring, skole, forvaltning og politikere.

 

Samarbeidspartnere

Rosthaug videregående skole, Fylkesmannen i Buskerud og forhandlere.

 

Innhold

Jordnært skal formidle kunnskap og erfaringer, demonstrasjoner og presentasjon av aktuelt utstyr og produkter. Arrangementet forgår hovedsakelig ute i felt med fagforedrag og demonstrasjoner.

 

Program:

Det blir presentasjoner hver hele time gjennom dagen på de ulike postene. Gå rundt og hør på det du ønsker. Siste halvannen time på dagen blir det demonstrasjoner fra maskinforhandlerne.

 

Jordkarbon og karbonbindende dyrkingspraksis

Hege Sundet og Silja Valand, rådgivere NLR Østafjells

På Jordkarbon sin stand vil vi fortelle om de ulike planteartenes egenskaper og hva de kan gjøre for jorda vår. Du kan bli med på markvandring i demofeltet med jordforbedrende arter i blandinger. Vi forteller om artenes mulige bruksområder og egenskaper.

 

På Rhizotron-utstillingen kan du observere rotvekst. Det blir også demonstrasjon av jordas evne til å beholde sin struktur når den utsettes for vann.

 

Kompost

Mari Hage Landsverk, rådgiver NLR Østafjells

Her får du et innblikk i praktisk rankekompostering. Hva skal til for at ulikt organisk avfall som møkk, strø, fôrrester, grønnsakavfall etc. blir til lett spredbar, lukt- og ugrasfri "jord" som kan brukes som næring og jordforbedring.

Du vil få se ulike gårdskomposter - resultat av ulike bearbeiding, ulikt utgangsmateriale og det blir demonstrasjon av den norskproduserte BEST kompostvender.

Kom og bli inspirert til å gjøre noe mer ut av tallehaugene dine, gamle rundballer etc. som lett bare blir avfall og ugrasoppformeringsplass.

 

Hydroteknikk

Arne Nøkland og Knut Volland, rådgivere NLR Østafjells

Her vil du få vite mer om hvordan vi kan håndtere nedbør og vannet vi får på jordet. Hva er målet med dreneringen? Du får se ulike typer rør, koblinger og egnet filtermateriale til grøfting. Demonstrasjon av rørkum og vannmetning av et jordprofil. Hvor raskt må vannet renne av for at plantene ikke skal skades?

 

Jordprofil og rotvekst

Øystein Haugerud, fylkesagronom Fylkesmannen i Buskerud

Du får her se et jordprofil og hvordan rotveksten er hos ulike vekster. Hvor dypt ned kan røttene gå og hvordan blir dette påvirket av jordpakking? Det er mye vi ikke i det daglige ser av det som foregår under bakken. Her har du en god mulighet til å bli bedre kjent med jordlivet og forhold som påvirker plantenes rotvekst.

 

Jordløsning og jordstrukturforbedrende tiltak

Eirik Kolsrud, rådgiver NLR Østafjells

For at plantene skal vokse og trives er vi helt avhengig av en god jordstruktur. På mange jorder har vi dag problemer med dårlig jordstruktur og pakkingsskader. Hva kan vi gjøre for å forbedre forholdene på slike arealer? Du får se hvordan vi kan måle jordpakking og mulige tiltak for å forbedre jordstrukturen. Det blir demonstrasjon av jordløsning som et mulig tiltak.

 

Maskinforhandlere og produkter til landbruket

Forhandlere og produsenter vil være tilstede og presentere redskap og produkter begge dagene. Siste halvannen time hver dag blir det demonstrasjon av redskap

 

Det er gratis inngang til arrangementet, men parkeringsavgift på kr 100,-. Tenk miljø, kjør sammen!

 

Velkommen!